RDA Podcastserie: de Dier-aan-bodcast

Groepsfoto

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die (voornamelijk) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken. De Raad behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid en zet wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden op een rij. De Raad adviseert vervolgens over beleids- en oplossingsrichtingen en schrijft deze op in een zienswijze. De rapporten van de RDA zijn er dus voornamelijk om handvatten te bieden aan de minister en andere overheden en beleidsmakers.

In september 2021 is de RDA gestart met een nieuw project waarmee ze een breder publiek wil aanspreken: de Dier-aan-bodcast. Deze podcastserie is een initiatief van het jongerennetwerk van de RDA (Jong RDA) en is bedoeld om luisteraars op een toegankelijke manier mee te nemen in actuele onderwerpen die een raakvlak hebben met dierenwelzijn, diergezondheid en ethiek. Met deze gesprekken wordt getracht luisteraars te informeren, maar ook te stimuleren om zelf een mening te vormen.

Inmiddels zijn er 3 afleveringen te beluisteren op onder andere Spotify en Google podcast:

Er volgen meer afleveringen. Voor meer informatie over de RDA, klik hier.