Radiologie tentamen op 19 februari 2021

Op vrijdag 19 februari a.s. is de Radiologietoets waarvoor alle 2e jaars studenten ingeschreven worden. In april is de herkansing. 

In het blok Chirurgie wordt ook nog radiologieonderwijs gegeven. Het eindcijfer van de toets Radiologie bepaalt 10% van het eindcijfer van het blok Chirurgie.