30 september 2021

Proces archiveren en publiceren van scripties via het digitaal scriptiearchief veranderd

Per 1 september 2021 gaat de Universiteit Utrecht over naar een nieuwe werkwijze om scripties te archiveren en eventueel te publiceren. Dit nieuwe proces loopt via een Zaak in OSIRIS Student.

Klik hier voor meer informatie over het archiveren van scripties

Klik hier voor meer informatie over het publiceren van masterscripties