Platform Onbeperkt Studeren zoekt nieuwe leden

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Platform Onbeperkt Studeren is een belangenbehartigingsorganisatie voor studenten met een functiebeperking. Wij zoeken daarom studenten die ons graag willen helpen om deze groep studenten te ondersteunen waar dat nodig is. Wij doen dit door via onze mail advies te geven over studeren, wonen en leven in Utrecht, activiteiten te organiseren, mee te denken met het beleid van de universiteit en doormiddel van ons buddyprogramma.

Wij zoeken daarom ook nieuwe buddy’s. Lijkt het jou leuk om een student te begeleiden? Of ken je misschien iemand die graag iets wil doen voor een ander? Wij zoeken jullie.

Wat is een buddy?

Een buddy maakt een student met een functiebeperking wegwijs binnen de universiteit en geeft individuele voorlichting en hulp. De buddy helpt door er voor de ander te zijn in de vorm van bijvoorbeeld gezamenlijk een kop koffie te drinken en te praten over eigen ervaringen en persoonlijke obstakels.

Buddy+ leden

Ben jij geïnteresseerd om Platform Onbeperkt Studeren te helpen naast het buddyprogramma, misschien is het Buddy+ programma iets voor je. Onze Buddy+ leden helpen het bestuur bij het organiseren van activiteiten, brainstormen tijdens onze twee-maandelijkse verganderingen en nog veel meer. Onze vrijwilligers binnen het Buddy+ programma krijgen een kleine vrijwilligers vergoeding van €5,- per uur.

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail naar: onbeperktstuderen@uu.nl