6 januari 2020

Pilot metingen onderwijsruimten Educatorium en Ruppertgebouw

In januari start een pilot in het Educatorium en het Marinus Ruppertgebouw waarbij de benutting en bezetting van onderwijsruimten wordt gemeten. Dit wordt gedurende 20 weken gemeten met speciale sensoren. Dit is onderdeel van het UU-programma Smart bUUildings.

Inzicht in het gebruik

De Universiteit Utrecht heeft behoefte aan inzicht in het gebruik van haar onderwijsruimten. Deze informatie kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de optimalisatie van roosterprocessen of als input dienen voor kwantitatieve en kwalitatieve vastgoedvraagstukken. Er kan ook real time inzicht worden gegeven in beschikbaarheid en kan sturing op onderhoud en schoonmaak worden gekoppeld aan gebruiksintensiteit.

Smart bUUildings

Binnen het UU-programma ‘Smart bUUildings’ worden diverse pilots uitgevoerd om het gebruik van ruimten geautomatiseerd te meten. Het gaat daarbij om verkennende onderzoeken naar de verschillende beschikbare technische meetmethoden die binnen de universiteit efficiënt, met de juiste betrouwbaarheid en passend binnen de privacyregelgeving ingezet kunnen worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de pilot? Ga dan naar https://www.uu.nl/pilot-metingen-onderwijsruimten. Heb je toch nog vragen en/of opmerkingen? Neem gerust contact op met Communicatie Vastgoed & Campus, via communicatievenc@uu.nl. Zij helpen je graag.