21 augustus 2017

Bekers van suikerriet, bestek van maïssuiker en borden van palmbladeren

Pilot met bioafbreekbaar servies in restaurant Androclusgebouw

Biodegradable disposables
Bord van palmbladeren

Eet jij wel eens in het restaurant in het Androclusgebouw? Dan eet je vanaf 28 augustus niet meer van een porseleinen bord, maar van een bord van palmbladeren. Bestek van maïssuiker vervangt het huidige bestek en de bekertjes zijn van suikerriet. Dit is allemaal onderdeel van een pilot met biologisch afbreekbaar servies (zogenoemde biodegradable disposables) met als doel een waardevolle circulaire keten op te zetten en een duurzaam alternatief te vinden voor porseleinen servies. Deze pilot past bij de universiteitsdoelstelling om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te hebben in 2030.

Circulaire keten

In de pilot wordt het porseleinen servies vervangen door biodegradable disposables die samen met het gft-afval worden verzameld in een shredder (Super Lizzy). Deze versnippert, vermaalt en perst het afval samen. De afvalverwerker zorgt er vervolgens voor dat de juiste verhoudingen van materialen in de composteermachine worden verwerkt (50% disposables en 50% organisch afval). Na 24 uur composteren en mixen is het vocht aan het afval onttrokken (volumereductie van 85%) en bacteriën hebben het resterende materiaal in compost omgezet.  Dat kan vervolgens weer worden gebruikt voor bijvoorbeeld het telen van groente en fruit. Kortom, de pilot kenmerkt zich door een in Nederland unieke, circulaire keten.

Onderzoek door studenten

De pilot loopt tot en met december 2017. Studenten van de Green Office doen tijdens de pilot onderzoek naar de compost (in samenwerking met het departement Biologie en de Botanische Tuinen). Wat is de kwaliteit? Waarvoor kan de universiteit de compost gebruiken? Verder onderzoeken zij hoe medewerkers en studenten de disposables beleven en wat de werkelijke impact op het milieu van de disposables is in vergelijking met het porseleinen servies. Na de pilot volgt een evaluatie en een besluit over een eventueel vervolg.

Samenwerkingspartners

Het Facilitair Service Centrum (FSC) van de Universiteit Utrecht werkt in deze pilot met diverse partijen samen.

Meer informatie

Meer informatie over duurzame bedrijfsvoering vind je op www.uu.nl/duurzameuu