4 mei 2018

Pilot met all-gender toiletten in drie gebouwen

Pictogram genderneutraal toilet

Op diverse plekken binnen de universiteit zijn al all-gender toiletten, bijvoorbeeld op de eerste verdieping in het Martinus J. Langeveldgebouw en in het trappenhuis in Janskerkhof 3. In navolging hiervan start de Universiteit Utrecht in juni een pilot met all-gender toiletten in nog drie gebouwen.

Waarom all-gender toiletten?

Inclusiviteit krijgt de laatste tijd een groeiende aandacht in de samenleving, media en ook binnen de universiteit. In de gescheiden man/vrouw toiletten doet iemands geslacht er nadrukkelijk meer toe dan daarbuiten. Er zijn daardoor personen die toiletbezoek op de Universiteit Utrecht onprettig vinden of zelfs helemaal vermijden. Om iedereen zich welkom te laten voelen doet de universiteit een pilot met all-gender toiletten. Dit zijn toiletten waar iedereen, ongeacht geslacht of identiteit, gebruik van kan maken.

De all-gender toiletten zijn beschikbaar voor iedereen. Je hoeft dus niet meer te kijken of het een heren- of damestoilet is. Ook in de rij staan bij het damestoilet is dan verleden tijd.

Hoe gaan we dat doen?

In drie panden worden een heren- en damestoiletgroep als all-gender ingericht. In de praktijk betekent dit dat in de huidige herentoiletten bij alle toiletten een bak met deksel voor hygiënisch afval komt. Daarnaast worden de urinoirs zodanig afgeschermd dat deze buiten het zicht van andere toiletbezoekers gebruikt kunnen worden. Bij de huidige damestoiletten zijn geen aanpassingen nodig. Een pictogram (zie hierboven) maakt duidelijk dat het een all-gender toilet is.

In welke gebouwen doen we dat?

De pilot vindt in drie gebouwen plaats:

  • het Bestuursgebouw, één toiletgroep in de hal op de begane grond;
  • het Martinus G. de Bruingebouw, een toiletgroep in de hal op de begane grond;
  • het Marinus J. Ruppertgebouw, één toiletgroep op de begane grond bij de doorgang naar het Educatorium.

Alle overige toiletgroepen in deze gebouwen zijn gescheiden man/vrouw toiletten.

Hoe verloopt de pilot verder?

Tijdens de pilot wordt op verschillende momenten een enquête gehouden in de buurt van de toiletgroepen. De enquête is vooral gericht op de tevredenheid over de aanwezigheid van all-gender toiletten. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het evalueren van de pilot en worden meegenomen in het besluit over een eventuele uitbreiding van het aantal all-gender toiletten.