Pilot Coaching voor ASAS studenten tijdens terugkomdagen

Uit de evaluaties van de terugkomdagen is gebleken dat de coaching, zoals die in master jaar 1 en 2 aangeboden worden, gemist wordt in master jaar 3. We overwegen dan ook om coaching ook in master jaar 3 in te gaan voeren en daarvoor voeren we op de terugkomdagen van 1 en 22 juni aanstaande een pilot uit met coaching voor studenten die op dat moment hun ASAS of BSAS volgen.

De coaching wordt ingepland tijdens een vrij moment op de terugkomdag van 11.00-12.45 u, dan wel 13.00-14.45 u en zal in kleine groepjes van 6 personen plaatsvinden onder begeleiding van een ervaren coach. Het is belangrijk dat je op beide dagen bij de coaching aanwezig kunt zijn, anders is deelname helaas niet mogelijk. Ook vinden we het belangrijk dat je mee wilt werken aan de evaluatie hiervan (door middel van het invullen van een evaluatieformulier na afloop) zodat we op basis daarvan kunnen besluiten of en zo ja op welke manier we de coaching gaan implementeren in master jaar 3.

Als je je op wil geven voor de coaching op 1 en 22 juni, meld je dan voor 24 mei aan via cru-epidemiology@umcutrecht.nl en geef hierbij aan voor welk tijdslot je ingedeeld wilt worden (11.00-12.45 u of 13.00-14.45 u). Je kunt in MyTimetable zien welk tijdslot in jouw rooster nog vrij is.

Let op, het aantal plekken voor deze pilot is beperkt, plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding. Na 24 mei krijg je via de mail nader bericht over de indeling.

Met vriendelijke groet, mede namens P. Heus, coördinator terugkomdagen, J. van Wijngaarden, coördinator coaching, M. Koppenhol, hoofd onderwijszaken en A. van Royen, opleidingsdirecteur