4 april 2019

Pilot all-gender toiletten: hoe staat het ervoor?

Pictogram genderneutraal toilet

In de tweede helft van 2018 startte een pilot met all-gender toiletten in het Bestuursgebouw, Marinus J. Ruppertgebouw en het Martinus G. de Bruingebouw. Tijdens deze pilot zijn op verschillende momenten enquêtes gehouden in de drie gebouwen. Hieraan hebben 573 mensen deelgenomen. Daarnaast konden UU-medewerkers en studenten in december 2018 een online vragenlijst invullen. Dit hebben 1225 mensen gedaan.

Wat is de verdere planning?

Onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen helpen het Facilitair Service Centrum bij het analyseren van de resultaten van de enquêtes. Deze analyse vormt de input voor de evaluatie van de pilot. De verwachting is dat de evaluatie voor de zomer van 2019 plaatsvindt. Dan wordt ook een besluit genomen over een eventueel vervolg. Je leest hier te zijner tijd meer over op intranet.

Waarom all-gender toiletten?

Inclusiviteit krijgt de laatste tijd een groeiende aandacht in de samenleving, media en ook binnen de universiteit. In de gescheiden man/vrouw toiletten doet iemands gender er nadrukkelijk meer toe dan daarbuiten. Er zijn daardoor personen die toiletbezoek op de Universiteit Utrecht onprettig vinden. Om iedereen zich welkom te laten voelen doet de universiteit een pilot met all-gender toiletten. Dit zijn toiletten die iedereen, ongeacht gender of identiteit, kan gebruiken.

Naast de drie pilotlocaties zijn er op andere plekken binnen de universiteit al langer all-gender toiletten, bijvoorbeeld op de eerste verdieping in het Martinus J. Langeveldgebouw en in het trappenhuis in Janskerkhof 3.