10 december 2015

Scripties van hoge kwaliteit in 2015

Peter G. Swanbornprijzen zijn uitgereikt

De Peter G. Swanbornprijzen 2015 hebben hun weg naar de winnaars bereikt. Twee bachelorstudenten, een masterstudent en een researchmasterstudent werden verblijd met een oorkonde en een geldbedrag van € 1000 per scriptie. 

De jury ontving dit jaar zes voordrachten voor de prijs voor de bachelorscriptie, drie voordrachten voor de academische master en vijf voordrachten voor de prijs voor een researchmasterscriptie. De kwaliteit was hoog, soms moest de jury stevig discussiëren, maar uiteindelijk was er in alle drie de categorieën een eenduidige winnaar:

Swanborn bachelorprijs 2015: Elmira van den Broek en Irene Westra
Twee bachelorstudenten verdeelden samen het geldbedrag voor de bachelorprijs: Elmira van den Broek en Irene Westra (ook directiesecretaris van de Utrecht Data School van de faculteit Geestewetenschappen) schreven samen de winnende bachelorthesis ‘The influence of institutions on organizational performance via network structure. Regarding the institutional context of the Open Source community.’ Elmira en Irene onderzochten het effect van instituties op de mate van succes van de organisatie, en de rol van netwerkstructuren daarin. Ze gebruikten data van een internetforum waar ontwikkelaars samenwerken aan opensourcesoftware. Uit het juryrapport: “De theoretische achtergrond van deze thesis vereist een integratie van sociologische theorieën over instituties, sociale netwerken en organisaties en de studenten hebben een goede vertaalslag gemaakt van de algemene theorie naar het toepassen bij de specifieke dataset.” Niet alleen de jury was onder de indruk maar ook hun thesisbegeleider. Die sprak van "theoretische diepgang, methodologische virtuositeit en doorzettingsvermogen".

Swanborn masterprijs 2015: Bianca Pater
De masterprijs is voor Bianca Pater met haar thesis ‘Data Use in Primary Education: The Quality of Teachers’ Reflective Processes during the Execution of the Evaluative Cycle.’ Deze thesis beschrijft een indrukwekkende en complexe studie naar hoe leerkrachten reflecteren in het kader van een evaluatieve cyclus. Doel van het doorlopen van die cyclus is het maximaliseren van leerprestaties in het primair onderwijs. Dit is relevant omdat leerkrachten die cyclus vaak niet volledig blijken te doorlopen. Bianca’s onderzoek sluit aan bij de discussie over het gebruik van ‘big data’ in het onderwijs en de onderbelichte rol van de docent daarbij. Bianca leverde ook een theoretische bijdrage op basis van de empirisch verzamelde gegevens. De jury noemde haar benadering van het onderwerp big data vanuit een praktisch docentperspectief “innovatief en origineel”.

Swanborn researchmasterprijs 2015: Kimberley Lek
Kimberley Lek won met haar thesis ‘Constructing individualized confidence intervals for WISC IQ tests’ de Swanborn researchmasterprijs. Zij bouwde voor haar onderzoek drie relevante datasets op: een websurvey onder schoolpsychologen, dossieranalyse bij zeer moeilijk opvoedbare kinderen, en IQ-testafnames bij hoogbegaafde kinderen. Vervolgens pakte ze met niet-eenvoudige technieken een belangrijk probleem aan: de onmogelijkheid om met de gebruikelijke 95% betrouwbaarheidsintervallen voldoende aandacht aan individuele verschillen in intelligentie te kunnen besteden. Kimberley heeft dit opgelost met geïndividualiseerde betrouwbaarheidsniveaus. Bovendien heeft ze de door haar ontwikkelde strategie omgezet in een webtool, die schoolpsychologen in de praktijk kunnen gebruiken om IQ-testen te analyseren. Het NIP (beroepsvereniging voor psychologen) heeft daar grote belangstelling voor. De scriptie van Kimberley laat zien dat hedendaagse methodologie en statistiek uit de gedragswetenschappen belangrijk vernieuwend kan werken in de wereld van de psychodiagnostiek.  De jury vond dat Kimberly de Swanbornprijs verdiende omdat haar onderzoek theoretisch, praktisch en methodisch vernieuwend en relevant is, en omdat ze ook nog de implementatie ervan ter hand heeft genomen.

Over de Swanbornprijzen
De faculteit Sociale Wetenschappen heeft de Swanbornprijs in 2006 ingesteld om ‘hoogwaardig sociaalwetenschappelijk empirisch onderzoek’ door studenten te bevorderen: onderzoek dat aandacht heeft voor zowel theoretische als empirische componenten, en dat zich kenmerkt door creativiteit, brede toepassingsmogelijkheden en hoge kwaliteit.

Jury
De jury bestond dit jaar uit:

  • Prof. dr. Paul Boelen
  • Prof. dr. Joop Hox
  • Dr. Eva Jaspers
  • Prof.dr. Irene Klugkist (voorzitter)
  • Prof.dr. Trudie Knijn
  • Prof.dr. Willem Koops
  • Prof.dr. Theo Wubbels

Bekijk hier foto's van de uitreiking.