27 augustus 2018

Overgangsregeling EPA's

Bericht voor masterjaar 1 en 2 studenten. Via dit bericht willen we jullie informeren over de eisen die worden gesteld aan het behalen van de EPA’s voor masterjaar 1, masterjaar 2 en de toegang tot het schakeljaar. 

We hebben gehoord dat het voor jullie onduidelijk is welke EPA’s jullie moeten hebben behaald aan het eind van masterjaar 1 en/of masterjaar 2 en wat de toegangseisen zijn voor het schakeljaar wat betreft de EPA’s. Wij hebben begrepen dat er met name verwarring bestaat over de eisen die worden gesteld met betrekking tot de LINK overstijgende EPA’s. Met de LINK-overstijgende EPA’s worden de EPA’s bedoeld die niet aan een specifieke LINK gekoppeld zijn, zoals EPA 2.2 - Infuus.
Wij willen jullie met dit bericht duidelijkheid geven.

Een voorwaarde voor het starten met het schakeljaar is dat alle (deel)-EPA’s in master jaar 1 en 2 behaald moeten zijn. Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt dat ook als zodanig in de OER opgenomen. Echter, wij begrijpen dat er bij het invoeren van een nieuw curriculum opstartproblemen kunnen optreden waardoor het niet bij iedereen gelukt is of gaat lukken om alle EPA’s uit het huidige EPA raamplan (of een eerdere versie hiervan) te behalen. Daarom is er een overgangsregeling opgesteld voor studenten die voor 1 september 2018 met een LINK zijn gestart of gaan starten.

Beleid behalen EPA’s vanaf studiejaar 2018-2019

Dit beleid geldt voor elke LINK waarmee je vanaf 1 september 2018 gaat starten.

  1. Vanaf studiejaar 2018-2019 bestaan er geen LINK overstijgende EPA’s meer (met uitzondering van EPA 5). Alle LINK-overstijgende EPA’s (met uitzondering van EPA 5) worden namelijk toebedeeld aan een specifiek LINK. Vanaf 1 september 2018 moet je voor elk LINK dat je dan gaat doen aan de LINK specifieke eisen voor bekwaamverklaring van EPA’s gaan voldoen om je LINK te behalen.
  2. EPA 5 (Bijzondere patiëntenzorg) zal LINK overstijgend blijven. Voor EPA 5.1 Basic life support en EPA 5.2 Lijkschouwing geldt vooralsnog dat je hiervoor geen bekwaamverklaring tijdens de LINKs hoeft te behalen. Je moet wel je BLS training halen en er is onderwijs in ontwikkeling. 

Het nieuwe EPA-raamwerk voor 2018-2019 zal voor 1 september 2018 op http://cru-plus.nl/start/ beschikbaar komen.

Overgangsregeling voor het behalen van de EPA’s

Dit beleid geldt voor elke LINK waarmee je voor 1 september 2018 gestart bent.

  1. Voor de LINKs die je voor 1 september 2018 start of bent gestart, geldt dat je het LINK moet behalen. Je moet voldoen aan de eisen die op dat moment binnen het LINK worden (of werden) gesteld.

We willen je er op wijzen dat je als basisarts de vaardigheden die aan bod komen in alle EPA’s wel moet beheersen.

Om toegang te krijgen tot het schakeljaar gelden verder de vereisten ten aanzien van het aantal studiepunten zoals beschreven in de OER. Vanaf studiejaar 2018-2019  zullen er ook in het schakeljaar EPA’s behaald moeten worden. Meer informatie hierover zal gegeven worden tijdens het START-blok.

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze mail, dan kun je contact opnemen met STIP via: STIP@umcutrecht.nl.
In het geval van een uitzonderingssituatie, dient hiertoe een verzoek te worden ingediend bij de examencommissie.

Met vriendelijke groet,

Het opleidingsteam Geneeskunde