15 januari 2020

Oratie professor Tineke Westerveld

Drempel om elkaar aan te spreken lager door interprofessioneel onderwijs.

‘Samen - met studenten van andere opleidingen - hebben we een completer beeld van de patiënt en maken we een beter plan’, concludeerde een student van de interprofessionele leerafdeling van de afdeling Interne Geneeskunde. “Dit vat mijn onderzoek goed samen”, stelde professor Tineke Westerveld tijdens haar oratie op 12 december jl. “Hier gaat mijn leerstoel over. Samenwerken om een beter resultaat te bereiken dan je ooit alleen had gekund. Ook al ben je een expert. En dat doen we met interprofessioneel en interdisciplinair onderwijs.”

“Dan moet je om te beginnen studenten tegenkomen van andere opleidingen; studenten met andere perspectieven, kennis, inzichten, concepten en referentiekaders.
Divers samengestelde groepen in het onderwijs dus. Dat organiseren we tijdens interprofessioneel en interdisciplinair onderwijs.”

Voor de zorgopleidingen moet het ernaar toewerken dat studenten in de laatste fase van hun opleiding een actieve rol  hebben in een interprofessionele praktijksetting. “Zelf doen op de stageplekken als voorbereiding op de zorg waarin steeds meer samengewerkt wordt.”

Interprofessionele feedback krijgt een prominente plaats in het onderwijs. De drijfveer om met interprofessionele feedback aan de slag te gaan, is onze verwachting dat als studenten gewend raken om feedback te vragen, te geven en te bespreken over de grenzen van hun eigen beroepsgroep heen, dat ze dan later, als professional, gemakkelijker iemand aanspreken over die grenzen heen.”

De overall structuur van de opleiding Geneeskunde kan ook beter worden ingericht op leren samenwerken. Bijvoorbeeld door meer masterprogramma’s Geneeskunde te ontwikkelen van minimaal vier jaar, waar studenten in kunnen stromen met een heel scala aan verschillende bachelor programma’s.
Deze studenten kunnen vanuit hun verschillende interesses en bachelor programma’s een diversiteit aan perspectieven inbrengen die we in de gezondheidszorg hard nodig hebben.

Samenvattend, onze studenten gaan tijdens hun opleiding leren samenwerken en ervaren dat ze samen tot iets kunnen komen dat ze alleen niet hadden kunnen bereiken.
Ze zijn zich bewust van hun specifieke bijdrage in het grotere geheel van de gezondheidszorg en ze doen hun mond open voor FB en speaking-up.
Ze zijn klaar voor de zorg van de toekomst.