Opschaling onderwijs UMCU

Stapsgewijs worden de activiteiten die op locatie plaats moeten vinden weer opgeschaald in plaats van alleen maar online onderwijs. Denk aan toetsing die moeizaam online plaats kan vinden, maar ook aan stages, coschappen en ander praktijkonderwijs. Om deze processen in goede banen te leiden, is het belangrijk om ook onderwijspersoneel deels weer fysiek bij elkaar te laten komen. Daarom wordt hun aanwezigheid nu opgeschaald tot maximaal 20%. Om de patiëntenzorg niet te hinderen, overleggen en werken zij in gebouwdelen waar geen patiëntenzorg plaatsvindt en die een aparte ingang hebben.

Harold van Rijen (onderwijsdirecteur Biomedical sciences) en Spiros Pachis (beleidsmedewerker Biomedical sciences) vertellen er meer over in onderstaande video.