Oproep vanuit de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) voor Diergeneeskunde studenten

De RDA werkt samen met andere adviesraden (o.a. Nederlandse Sportraad, Gezondheidsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) aan de essaybundel "Jongeren en de zorgen voor hun morgen". De verschillende adviesraden belichten vanuit eenieders aandachtsgebied de zorgen van jongeren of de zorgen over de toekomst van jongeren. Zo richt de RDA zich op de zorgen van jongeren over dieren. Ons doel is niet om een representatieve enquête uit te voeren, maar om een idee te krijgen van wat er onder jongeren voor zorgen (en wensen) leven als het gaat over de toekomst van dieren (productiedieren, dieren in het wild, gezelschaps-/recreatiedieren, proefdieren).

Omdat we verwachten dat diergeneeskundestudenten hier interessante gedachtes over hebben willen we jullie van harte uitnodigen om deze enquête in te vullen: https://forms.gle/6GAV9Y9dZYRmBghv7 - deze kan ingevuld worden tot en met dinsdag 30 november!

Hartelijk dank alvast namens de RDA