Oproep van universiteitsbestuur: vernietig grietenlijsten

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht roept iedereen die in het bezit is van een zogenoemde ‘grietenpresentatie’ op om die te vernietigen. Alle studenten van de UU ontvangen dat dringende verzoek vandaag via de email. Het CvB van de HU doet eenzelfde oproep aan hogeschoolstudenten.

In de afgelopen weken was er veel te doen over meerdere lijsten die gemaakt en verspreid zijn met de naam, persoons- en contactgegevens van diverse Utrechtse vrouwelijke studenten. Zoals de UU al eerder al heeft aangegeven heeft het verspreiden van zulke lijsten ingrijpende gevolgen voor de getroffen studenten.

De slachtoffers hebben de Colleges van Bestuur van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht gevraagd om hun oproep te delen om die lijsten te verwijderen. Het CvB van de UU schrijft: “Wij vinden het vanzelfsprekend dat we aan die vraag gehoor geven. Deze situatie vraagt om een sterk signaal dat wij dit gedrag niet accepteren, daarom hebben we besloten om aanvullend op onze eerdere berichten en sancties richting USC de uitzonderlijke stap te nemen om alle studenten te mailen”.

In de brief vraagt het CvB iedereen nog eens expliciet om verdere verspreiding, ook in de toekomst, te voorkomen door de lijsten te vernietigen. “We doen een beroep op jullie om anderen die de lijst(en) hebben, hierop aan te spreken. Hoewel het leed dat de studenten is aangedaan onomkeerbaar is, willen we als onderwijsinstellingen op deze manier bijdragen aan het gevoel van veiligheid van de getroffen studenten”, aldus de brief.

De advocaten van de slachtoffers wijzen erop dat het in bezit hebben van de lijst(en) strafbaar is. Ook als je de lijst(en) ongevraagd ontvangen hebt en vervolgens niet hebt verspreid. Wie de lijst niet verwijdert zou vervolging riskeren. Zie voor meer details de brief van de advocaten (pdf).

Mocht je naar aanleiding van dit bericht behoefte hebben aan een gesprek of een melding willen doen van ongewenst gedrag, bekijk dan onze keuzehulp voor bij wie je het beste terecht kan.