27 juli 2021

Opnamen Teams vergaderingen vanaf 7 augustus opgeslagen in SharePoint of OneDrive

Opnamen die je in Teams maakt van vergaderingen worden vanaf 7 augustus opgeslagen in SharePoint of OneDrive in plaats van Stream, de videoservice van Office 365.

Deze nieuwe manier van opslaan biedt een aantal voordelen. Zo wordt het eenvoudiger om permissies in te stellen op losse opnamen, kan een opname gedeeld worden met externen en zijn opnamen sneller beschikbaar na afloop van een vergadering. Opnamen van oude vergaderingen die al in Stream staan, blijven daar voorlopig staan. In de toekomst worden deze opnamen gemigreerd naar SharePoint of OneDrive.

Vanaf 7 augustus worden opnamen opgeslagen in Sharepoint of OneDrive

Bij het opslaan van opnamen wordt gekeken naar wat voor soort vergadering het is. Er zijn twee soorten vergaderingen in Teams:

Een Teams vergadering die gekoppeld is aan een kanaal van een team

Als je een team hebt geopend dan kies je links eerst het kanaal waarin je aan het werk wil gaan. Standaard is dit het ‘Algemeen’ kanaal. Daarna kun je rechts bovenaan via het pijltje (naast ‘Vergaderen’) kiezen voor ‘Een vergadering plannen’. Op deze manier plan je een vergadering in die gekoppeld is aan een kanaal. Opnamen die je in zo'n vergadering maakt, worden voortaan opgeslagen in de SharePoint site die automatisch door Teams gekoppeld is aan het team. Opnamen kun je achteraf terugvinden via de ‘Posts’ tab van het kanaal. Als je op de opname klikt, wordt automatisch een nieuwe browser geopend waarin de opname wordt afgespeeld.
Wil je een overzicht van alle opnamen van het betreffende kanaal? Kies dan in Teams bovenaan in het kanaal voor ‘Bestanden’ en klik op de map ‘Recordings’. Hierin staat de map ‘View Only’ die alle opnamen van dat kanaal bevat.De personen die in Teams toegang hebben tot het betreffende kanaal, hebben ook toegang tot de opnamen.

Overige Teams vergaderingenDit zijn vergaderingen die je aanmaakt via de ‘Nieuwe Teams Vergadering’ knop in Outlook of via de agenda in Teams.

Opnames die je maakt in deze vergadering worden voortaan opgeslagen in de OneDrive van de persoon die tijdens de meeting op de ‘Opnemen’ knop drukt. Op het hoogste niveau in OneDrive wordt  automatisch een map ‘Recordings’ aangemaakt waar de opname terug te vinden is. Als de opname gereed is, krijgt automatisch iedereen die was uitgenodigd voor de vergadering toegang tot de opname. Dit geldt niet voor externen: met hen dient de opname expliciet gedeeld te worden vanuit OneDrive. De opname is te bekijken vanuit de map in OneDrive, maar ook via de chat van de vergadering in Teams.

Heb je vragen hierover?

Je kunt terecht bij de ICT Servicedesk.