14 februari 2019

Opening Week van de Medezeggenschap met vergadering U-raad met CvB

Universiteitsraad 2018-2019

Op 18 februari vindt de vierde vergadering van dit academisch jaar van de universiteitsraad met het College van Bestuur (CvB) plaats. Onderwerpen als de kwaliteitsafspraken, flexstuderen en klachtenregeling ongewenst gedrag komen aan bod. Ook is deze vergadering de aftrap van de Week van de Medezeggenschap, waarin allerlei universitaire en facultaire activiteiten plaatsvinden. Na afloop van de vergadering is om 17.00 uur de onthulling van de Matthias Jorissenzaal (nu 033G), vernoemd naar de vorig jaar overleden oud-raadsvoorzitter en medezeggenschapper. Om 18.00 uur is er een borrel met pizza. Wil jij bij de vergadering zijn en horen wat de raad en het College bespreken? Kom dan op 18 vanaf 15.00 uur naar ruimte 033G in het vergadercentrum in het Bestuursgebouw. 

Wat staat er op de agenda?

Bij deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • De U-raad bespreekt de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken (inzet van de studievoorschotmiddelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit) met het CvB.
  • De raad heeft instemmingsrecht op de pilot flexstuderen.
  • De raad heeft instemmingsrecht op de klachtenregeling ongewenst gedrag.
  • De raad heeft instemmingsrecht op de vergoedingsregeling voor beurspromovendi in de medezeggenschap.
  • De raad heeft instemmingsrecht op het arbojaarplan.

Voor wie?

Alle UU-studenten en -medewerkers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de universiteitsraad mogen aanwezig zijn bij de vergadering. Je kunt meeluisteren, maar niet meepraten. Zo hoor en zie je wat er speelt en hoe de medezeggenschap jouw belangen behartigt. Je kunt natuurlijk altijd vooraf contact opnemen met een raadslid als je iets wilt inbrengen over een van de geagendeerde onderwerpen.

Verslag op studentensite

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: na de vergadering volgt een kort verslag op deze site. Houd ook de Facebookpagina van de U-raad in de gaten.

Wil je meedenken? Laat je horen!

Uiteraard staat de universiteitsraad altijd open voor goede suggesties of ideeën. Dus zit je niet in een van de medezeggenschapsraden en wil je toch meedenken? Laat je horen! Mail naar studentenuraad@uu.nl.

Vergaderingen met CvB

De universiteitsraad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Hier zijn alle 24 leden van de raad (personeelsleden én studentleden) bij aanwezig.