16 juli 2018

Opening Academisch Jaar 'About balance and well-being'. Schrijf je nu in

Op 3 september viert de Universiteit Utrecht de Opening van het Academisch Jaar feestelijk in de Domkerk. De viering staat in het teken van vitaliteit van de universiteit en haar medewerkers en studenten. Ook reikt de rector de studentenprijzen uit. Bijwonen? Aanmelden kan tot uiterlijk 19 augustus.

De vitaliteit van onze universiteit hangt af die van onze studenten en medewerkers. Hoe geven we bevlogenheid ruim baan in een competitieve globaliserende sector, terwijl budgetten onder druk staan? Hoe zorgen we ervoor dat we een universiteit blijven waar talent zich graag mee wil verbinden?

Programma
Aan de start van het nieuwe academisch jaar willen we de zorgen over werkdruk niet uit de weg gaan, maar de aandacht geven die het verdient. Verschillende perspectieven op de vraag wat nodig is voor meer balans en welzijn passeren de revue.

  • Welkomstwoord door Annetje Ottow, vice-voorzitter van het college van bestuur.
  • Hoogleraar Tanja van der Lippe geeft in de openingsrede een brede analyse van druk zijn en balanceren in een samenleving waar instituties voortdurend schuiven.
  • Het Utrechts Studenten Koor en Orkest verzorgt een muzikaal intermezzo.
  • Rector Henk Kummeling reikt de studentenprijzen uit.
  • Voorzitter van het college van bestuur Anton Pijpers gaat specifieker in op werkdruk en balans binnen onze universiteit en wat dat betekent voor onszelf.
  • Achteraf stelt het Academiegebouw haar Aula open voor een receptie.

Wanneer
3 september 2018 16:00-17:15

Locatie
Domkerk, Utrecht

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 19 augustus via het registratieformulier.

Livestream
Je kunt de ceremonie op de dag zelf ook volgen via een livestream.