21 april 2020

Ontwerpwedstrijd: de rol van niet-mensen in onze samenleving

Heb je al eens nagedacht over de rol en de verantwoordelijkheid van niet-mensen in onze samenleving? Het DesignLab/PhilosophyLab van de Universiteit Twente, de Ambassade van de Noordzee en de Stichting Internationale Spinozaprijs nodigen studenten van alle Nederlandse universiteiten en academies uit om deel te nemen aan de Bruno Latour-ontwerpwedstrijd Welkom in het Parlement van de Dingen. Doel van de wedstrijd is om vanuit het belang van planten, dieren, microben en andere niet-mensen te denken – én te ontwerpen.

Partij voor de....
Begin jaren negentig formuleerde de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour al de vernieuwende gedachte dat we niet-mensen – dieren, planten, microben, dingen en ecosystemen – als politieke actoren moeten zien. Ze dienen een stem te krijgen in onze democratie. Zijn oproep tot een ‘parlement van de dingen’ lijkt urgenter dan ooit nu de aarde ‘terugslaat’ met bosbranden, smeltende ijskappen, achteruitgang van biodiversiteit en pandemieën.

Uitreiking Spinozalens
Aanleiding voor de ontwerpwedstrijd vormt de uitreiking van de Spinozalens, een tweejaarlijkse internationale prijs voor denkers die met hun oeuvre een belangrijke maatschappelijke bijdrage hebben geleverd. Dit jaar gaat de Spinozalens naar Bruno Latour. De jury van de Spinozalens 2020 prijst Latour, omdat hij als een van de eersten de relatie tussen technologie, menselijk gedrag en duurzaamheid heeft geagendeerd.

Meer informatie
Schrijf je uiterlijk 8 mei in voor de wedstrijd via info@ambassadevandenoordzee.nl. Vergeet niet te vermelden aan welke universiteit je studeert en welke studierichting je volgt! Op ambassadevandenoordzee.nl vind je meer informatie. Na 8 mei vind je op die site bovendien aanvullende informatie over de ontwerpwedstrijd, een literatuurlijst en info per casus.

Prof. dr. Maarten Kleinhans (dept. Fysische Geografie, Universiteit Utrecht) is ambassadeur voor de Bruno Latour-ontwerpwedstrijd. Bij eventuele vragen kun je dus ook bij hem terecht: M.G.Kleinhans@uu.nl