Online voorlichting master jaar 1

De voorlichting over master jaar 1 vindt plaats op dinsdag 27 februari van 19.00 tot 20:30 uur. De voorlichting vindt online plaats. Bachelor jaar 3 studenten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

Wat kan je verwachten?

  • Een algemene introductie over Masterjaar 1
  • Informatie over de toelatingseisen voor Masterjaar 1
  • Informatie over de verschillende coschappen
  • De coördinator van het Honours programma zal kort informatie geven over het Honoursprogramma.
  • Dit geldt ook voor de coördinator van het Keuzeonderwijs,
  • Q&A, aan het einde is er nog tijd voor vragen, de coschapindelers en studieadviseurs zijn hier ook voor aanwezig.

Oftewel een avond vol belangrijke informatie als je met jouw Master Geneeskunde gaat starten!