ONLINE Onderwijsmiddag 2020 - donderdag 27 augustus van 15.00-17.00uur

Begin oktober presenteert de commissie Masterherziening haar concept ‘raamplan herziening master diergeneeskunde’ aan het bestuur van de faculteit. In deze laatste fase van de voorbereidingen presenteert de commissie graag het concept raamplan, waarin de kaders voor de nieuwe master zijn geschetst, aan de facultaire gemeenschap. Na een korte plenaire sessie gaan we in online groepen uiteen om input en inspiratie op te halen voor de verschillende paragrafen uit het raamplan.

We nodigen je van harte uit om mee te praten over waar je kansen ziet die de nieuwe inrichting van de master biedt, maar horen ook graag waar je potentiële struikelblokken verwacht. We willen voornamelijk met jullie nadenken over hóe we het gaan doen. De meer gedetailleerdere inhoud van de cursussen is nog niet aan de orde. De middag wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de facultaire docentenprijs. Studenten zijn ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Het programma is als volgt:

  • 15.00-15.20      Welkom, & uitleg kaders concept raamplan, door Merel Langelaar
  • 15.30-16.15      Groepsdiscussies over paragrafen uit raamplan* o.l.v. een lid van de commissie
  • 16.15-16.45      Plenaire terugkoppeling van discussies door vertegenwoordiger van elke groep 
  • 16.45-17.00      Uitreiking Prijs Docent van het Jaar door D.S.K.

* Paragrafen zijn: onderzoeksstage, donderdagmiddag-sessies, uniforme theorieblokken, basis co-schappen, studiepaden, ‘verplichte’ lossen onderdelen, implementatie & uitvoering

Je kunt je hier aanmelden voor de ONLINE onderwijsmiddag.

Je ontvangt dan een e-mail met een link naar de onderwijsmiddag via TEAMS.

 

Graag tot ziens op 27 augustus!

De Commissie Masterherziening: Merel Langelaar (voorzitter), Harold Bok, Miel Hostens, Yteke Elte, Cornélie Westermann, Ronette Gehring, Robert Hendrickx, Marlise Mensink