Ongewenst gedrag tolereren we niet aan de UU

Er is momenteel veel aandacht in de media voor de misstanden bij The Voice of Holland. Het is een onderwerp, dat veel losmaakt bij mensen. In de medewerkersmonitor 2021 van de Universiteit Utrecht heeft 13% van de respondenten (UU-breed) aangegeven één of meerdere keren ongewenst gedrag te hebben meegemaakt door collega’s, leidinggevenden, studenten of onbekenden. Dit varieert van pesten, discriminatie tot seksuele intimidatie, agressie en soms zelfs geweld.

Henk Kummeling, Rector Magnificus: “Grensoverschrijdend gedrag heeft een enorme impact. En het komt helaas nog veel te veel voor. Wij realiseren ons dat ook bij ons, hier bij de UU, nog veel ruimte is voor verbetering. Daar staan we voor en werken we aan. Elke gebeurtenis van ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, is er één te veel en moeten we pertinent niet tolereren. Wij willen een universiteit zijn die een fijne en veilige omgeving biedt om te werken en studeren, voor iedereen. Het is belangrijk dat we dat samen uitstralen, waarbij wij als CvB samen met andere leidinggevenden een speciale verantwoordelijkheid hebben. Daarom werken we als CvB aan een actieplan, waarvan we de voortgang volgende maand weer in de Universiteitsraad gaan bespreken. Maar iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in en een rol te spelen. Afgelopen najaar hadden we de Mindlab voorstellingen, die velen van ons, en ook mijzelf, weer aan het denken hebben gezet. Ook iets dat misschien onschuldig bedoeld is, kan als ongewenst ervaren worden. Het is cruciaal dat we grenzen van een ander respecteren. Dat we elkaar aanspreken als we ongewenst gedrag signaleren, dat wordt opgetreden, en dat we elkaar helpen om het gesprek aan te gaan. Wie iets naars meemaakt, moet merken dat je er in zo’n situatie niet alleen voor staat.”

Treed op tegen ongewenst gedrag

Op students.uu.nl vind je meer informatie over ongewenst gedrag. Kom je in aanraking met ongewenst gedrag bij anderen of jezelf, dan vragen we je hier actie op te ondernemen. Er zijn binnen de UU verschillende deskundigen die je kunnen helpen.

Kummeling: “We hebben gezien dat mensen zich vaak niet veilig genoeg voelen om zaken te melden of anderen hierop aan te spreken. Soms voelt iemand zich misschien overrompeld of is er schaamte. Ook spelen vaak machtsverhoudingen een rol. Dat begrijp ik, en toch wil ik mensen vragen om zich uit te spreken. Weet dat je hulp kunt krijgen als je zo’n moedige en belangrijke stap zet. En dat de deskundigen altijd vertrouwelijk met jou en je melding omgaan. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om ongewenst gedrag de kop in te drukken en dat we hier echt werk van maken. Ik benadruk hier dat uitspreken belangrijk is, maar het begint er hoe dan ook mee dat grensoverschrijdend gedrag niet plaatsvindt.”

Deskundigen en trainingen

Klachtencommissie

Binnen de UU wordt er gewerkt aan nieuwe regelingen en afhandelingen van klachten. Dat betekent ook een nieuwe structuur en nieuwe leden voor de Commissie Interpersoonlijke Integriteit die hierover gaat. Die commissie bestaat uit medewerkers en studenten van onze universiteit en externe leden. Er zijn nog interne plekken voor medewerkers en studenten beschikbaar, dus wil je bijdragen aan een (sociaal) veiligere Universiteit Utrecht, reageer op de vacatures.

Bekijk de vacaturetekst en meer informatie over de commissie.