Onderzoek tutoraat thermos dashboard 2e jaars studenten

Beste 2e jaars bachelor DGK studenten,

Binnen het tutoraat gaan jullie werken met het Thermos-dashboard, deze is bedoeld om je inzicht te geven in verschillende aspecten van studeergedrag. 

Dit dashboard hebben wij de afgelopen jaren ontwikkeld op basis van literatuur en in samenwerking met studenten, tutoren en docenten. Maar, zoals dat gaat in de wetenschap, zijn er altijd onderdelen en processen die we willen onderzoeken. Daarom zou ik jullie willen vragen om deel te nemen aan een onderzoek voor mijn promotie-traject. 

In het onderzoek wil ik (in een notendop) onderzoeken hoe gebruikers van een dashboard hun scores interpreteren of daar een waarde aan toekennen. Dit doe ik door (digitaal) mee te kijken bij de eerste keer dat je het dashboard gebruikt, via microsoft Teams. In het onderzoek gebruik je het dashboard, vertel je hardop wat je ziet, en beantwoord je een aantal vragen. Dit duurt ongeveer 25 tot 30 minuten, dat is iets langer dan wanneer je het dashboard zelf zou gebruiken. Om je te compenseren voor deze extra moeite hebben we een vergoeding van €10. Na het onderzoek mag je mij ook van alles vragen over je dashboard en de visualisaties. We zoeken samen een moment dat jou het beste uitkomt.

Meedoen aan het onderzoek is volledig vrijwillig, je bent op geen enkele manier verplicht (je helpt ons/mij er natuurlijk wel mee). We gaan uiteraard heel voorzichtig en netjes om met je gegevens. Als je mee wil doen of als je meer vragen hebt, mail mij dan op L.b.devreugd-2@umcutrecht.nl .

Ik hoop van je te horen!

Vriendelijke groet,

Lars de Vreugd

UMC Utrecht