Onderzoek naar het Sranantongo door de UU en de universiteit van Paramaribo

Scan van een liedje in het Sranantongo
De foto is een scan van het eerste bekende erotisch liedje in het Sranantongo

In het collegejaar 2022-2023 onderzoeken studenten van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo en de Universiteit Utrecht samen de geschiedenis van het Sranantongo onder begeleiding van taalwetenschappers van beide instellingen. Een toekenning uit het fonds Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten van het Ministerie van OCW maakt dit project mogelijk. Projectleiders zijn universitair docent taalwetenschap Margot van den Berg en Fresco Sam-Sim, verbonden aan het Taalmuseum.

Met behulp van historische taalgidsen, woordenboeken, liederen, gedichten en andere bronnen in Suriname en Nederland ontdekken de studenten de culturele en historische rijkdom achter woorden en uitdrukkingen uit het Sranantongo, een lingua franca in Suriname. Inzichten worden gedeeld via het kennisplatform Stemmen van Afrika en een nieuw co-creatief online woordenboek Sranantongo-Nederlands. Ook dragen de studenten bij aan de tentoonstelling Talen van Suriname, georganiseerd door het Taalmuseum.

Een globe afgebeeld op twee handen

Online internationale samenwerking

Dit project is een mooi voorbeeld van online internationale samenwerking, ook bekend als Collaborative Online International Learning (COIL). Wil jij deze vorm van samenwerking ook binnen je onderwijs opzetten? De komende jaren organiseert het ministerie van OCW tweemaal per jaar een subsidieronde voor Virtuele Internationale Samenwerkingen (VIS). De subsidie bedraagt €15.000 en is primair bedoeld voor extra tijd om een project op te starten.

Meer weten? 

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse studenten, kun je contact opnemen met Margot van den Berg of een e-mail sturen aan Fresco Sam-Sin van het Taalmuseum. Sanne Boomsma, beleidsmedewerker internationalisering, kun je benaderen voor vragen over de VIS-subsidie.