21 januari 2015

Bacheloropleidingen zetten goede lijn door

Onderwijskunde en ASW leveren wederom beste Studiegids

De bacheloropleidingen Onderwijskunde en Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de Universiteit Utrecht zijn in de 'Keuzegids Universiteiten 2015' als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten. De twee opleidingen voeren in hun categorie al jaren de keuzegidsranglijst aan.

De Keuzegids is vooral zeer lovend over Onderwijskunde: ‘In Utrecht is wat studenten betreft alles naar wens: er wordt zelfs nog een extra compliment uitgedeeld voor het programma, de docenten en de studielast. Het onderwijs is stimulerend, de toets­criteria zijn helder en de didactisch vaardige docenten geven goede feedback. Daarnaast is de studielast goed verdeeld en zijn de deadlines haalbaar, waardoor onvertraagd afstuderen geen probleem is. Ook het vaardighedenonderwijs en de wetenschappelijke vorming wekken enthousiasme op. Studenten leren effectief communiceren, problemen oplossen en analytisch denken, en worden daarnaast wegwijs gemaakt in de wereld van methoden en technieken. Geen wonder dat studenten vlot door hun eerste jaar komen.’

Andere Utrechtse bachelorpleidingen
Ook negen andere Utrechtse bacheloropleidingen zijn in de Keuzegids 2015 als beste beoordeeld: Bestuurs- en organisatiewetenschap, Nederlandse taal en cultuur, Spaanse taal en cultuur (gedeelde eerste plek), Taalwetenschap, Literatuurwetenschap, Muziekwetenschap, Scheikunde, Geschiedenis en Informatiekunde (gedeelde eerste plek).

Ook kwaliteitszegel voor Onderwijskunde
De Keuzegids kent sinds editie 2012 ook een aantal instellingen en opleidingen een apart kwaliteitszegel toe, omdat zij volgens de normen van de gids dwars op de disciplines tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoren. Onderwijskunde ontvangt – net als vorig jaar - zo’n kwaliteitszegel, evenals: Keltische talen en cultuur, het University College Utrecht, Scheikunde, Bestuurs- en organisatiewetenschap, Biomedische wetenschappen en Taalwetenschap.

Keuzegids 2015
De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven - afgelopen jaar op 28 oktober - door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en is bedoeld voor scholieren en middelbare schooldecanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. De Keuzegids is samengesteld op basis van studentenoordelen, cijfers over het contact met docenten, slagingspercentages en visitatierapporten.