16 juni 2021

Faculteit Geesteswetenschappen

Onderwijs voor blok 1 is op de campus alsook online

Het onderwijs voor deze studie is in principe op de campus (mits de maatregelen dit toelaten), tenzij je een internationale student bent die vanwege corona niet naar de campus kan komen. In dat geval wordt er onderwijs op afstand aangeboden voor internationale studenten die in september starten met hun programma en die vanwege de coronacrisis en hieraan gerelateerde maatregelen, zoals reisbeperkingen, niet fysiek in Utrecht aanwezig kunnen zijn. Zodra dit mogelijk is, krijgen deze studenten het verzoek om alsnog naar Utrecht te komen. Zodra we meer weten over hoe het onderwijs vanaf september 2021 er precies uit komt te zien, laten we dit uiteraard weten.