19 maart 2020

Onderwijs en toetsing

Het zijn momenteel roerige en onzekere tijden nu de uitbraak van het coronavirus ook in Nederland zulke grote gevolgen heeft. Voor studenten heeft het grote consequenties voor het onderwijs en coschappen. Er wordt hard gewerkt om de studievoortgang zo min mogelijk te vertragen.
We informeren je over de maatregelen die tot nu toe getroffen zijn, in overleg met de examen commissie en gebruik makend van de vangnet regeling van het Onderwijs en Examen Reglement. De vangnet regeling geldt alleen voor deze uitzonderlijke periode.
Houd voor verdere ontwikkelingen je studentsmail en Blackboard in de gaten.

Jaar 1 

Lijn Kennis

 • RS (24 februari t/m 23 maart, tentamen 25 maart)
  Dit gaat in principe gewoon door, echter is het nog niet precies bekend op welke manier. De coördinator geeft zo spoedig mogelijk via Blackboard aan op welke wijze getoetst gaat worden.
 • CVS
  Onderwijs wordt zoveel mogelijk omgezet naar digitale vormen, informatie komt op Blackboard.
 • Herkansingen jaar 1
  De herkansing I&IS op dinsdag 28 april gaat vooralsnog door.

Lijn Wetenschap

 • WV-A
  De journal club op vrijdag 20 maart en woensdag 15 april worden afgenomen via video conferencing. Meer informatie volgt via Blackboard.
  De klinische dilemma’s op vrijdag 17 april gaan door. Meer informatie volgt via Blackboard.

Lijn Klinisch Handelen

 • CSCE
  De eindtoets wordt verplaatst. Informatie hierover volgt.
 • Studentenpoliklinieken
  Er wordt gewerkt aan de samenstelling van een set E-modules, die afgetekend kunnen worden in Blackboard. Informatie hierover volgt.

Klinisch Denken
Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheid voor digitale uitwerking van casuïstiek. Informatie hierover volgt.

Professionele Ontwikkeling

 • Preceptorgesprekken
  Deze kunnen  plaatsvinden zodra het onderwijs weer start en dus direct bezoek aan je preceptor weer mogelijk is. Desgewenst, echter heeft dit niet de voorkeur, kan het gesprek telefonisch plaatsvinden.
 • Samenwerking
  De escape room sessies worden in principe. pas georganiseerd als het onderwijs weer start.

Jaar 2

Lijn Kennis

 • Chirurgie 2 (2 maart t/m 1 april, tentamen 3 april)
  De coördinatoren geven zo spoedig mogelijk via Blackboard aann wat er precies van je verwacht wordt met betrekking tot de toetsing. Online proctoring is het thuis maken van een TestVision-toets waarbij je via je webcam gemonitord wordt. Digitale toetsing via proctoring is op dit moment slechts mogelijk voor groepen van een beperkte grootte.
 • Zenuwstelsel (6 april t/m 7 mei, tentamen 8 mei)
  Meer informatie over de start van het blok volgt via Blackboard.
 • G&M
  Het tentamen op dinsdag 31 maart gaat door. Je hebt de informatie hierover reeds via Blackboard ontvangen.
 • SVT Radiologie
  In overleg met de examinator wordt er naar een oplossing gezoht voor het tentamen van dinsdag 7 april. Meer informatie volgt. (Een optie is het tentamen eind juni-begin juli, samen met CRU+)

Klinisch Denken

 • KD 4 (Medische Ethiek)
  Het tentamen op dinsdag 24 maart gaat door. Informatie hierover staat op Blackboard.
  Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor digitale uitwerking van casuïstiek. Informatie volgt.

Klinisch Handelen

 • Studentenpoliklinieken
  Er wordt gewerkt aan de samenstelling van een set E-modules, die afgetekend kunnen worden in Blackboard. Informatie hierover volgt.

Professionele Ontwikkeling

 • Preceptorgesprekken
  Deze kunnen plaatsvinden zodra het onderwijs weer start en dus direct bezoek aan je preceptor weer mogelijk is. Desgewenst, echter heeft dit niet de voorkeur, kan het gesprek telefonisch plaatsvinden.

Jaar 3 en 4

De coschappen zijn zoals bekend allemaal gestopt per 17 maart. Er is voor gekozen om één lijn te trekken voor alle coschappen, er worden geen uitzonderingen gemaakt. Voor niet-afgeronde coschappen kun je nog geen definitieve eindbeoordeling krijgen van je begeleider. Er wordt een uniform beleid opgesteld voor alle coassistenten, zodat er geen ongelijkheid kan ontstaan. Ook volgt er een uniform beleid voor het hervatten van de coschappen, zodra dit weer mogelijk is. Hierover ontvang je binnenkort meer informatie.
In een separate mail volgt informatie over hoe je je eventueel kunt inzetten in deze tijden van krapte.

Offward

 • Meta-analyse presentaties
  De Meta-analyse presentaties op  vrijdag 27 maart gaan door.
  Voor diegene die moeten presenteren volgt meer informatie via de mail (door de examinator Prof. dr. Scholten).

OP2/3

 • Nieuwe OP3 stages mogen in deze periode niet worden gestart, eventueel kan een start gemaakt worden met OP2. Volg hierbij wel zorgvuldig de aanmeldingsprocedure.
 • Bij lopende stages dien je met de lokale begeleider af te stemmen wat er mogelijk is vanuit huis.
  De benodigde begeleiding wordt op afstand gegeven. We zijn coulant en flexibel met de afrondingsdeadlines. Stuur een korte samenvatting van de besproken oplossing naar de coördinator lijn wetenschap (prof. S. Lens).
 • OP3 presentatie sessies van 1 april en 17 april gaan door via video conferencing (zowel voor presentatoren als voor de toehoorders). Meer informatie volgt via Blackboard.

Professionele Ontwikkeling

 • Preceptorgesprekken
  Deze kunnen plaatsvinden zodra het onderwijs weer start en dus direct bezoek aan je preceptor weer mogelijk is. Desgewenst, echter heeft dit niet de voorkeur, kan het gesprek telefonisch plaatsvinden.

Wanneer je op dit moment geen onderwijs hebt, bijvoorbeeld  omdat coschappen uitgevallen zijn, kun je ervoor kiezen om vrijwilligers werk te doen. Je krijgt hier morgen een aparte mail met informatie over.

Onze grote dank voor alle begrip en het constructieve meedenken, zoals blijkt uit de vele mailtjes en initiatieven van jullie kant om alternatieve onderwijsvormen mogelijk te maken.
Als er specifieke ideeën of wellicht zorgen zijn, neem dan contact op met OZ-GNKSUMMA, de studieadviseurs, je preceptor of ondergetekende.
En om met onze minister-president te spreken: let een beetje op elkaar!