19 maart 2020

Onderwijs en toetsing

Het zijn momenteel roerige en onzekere tijden nu de uitbraak van het coronavirus ook in Nederland zulke grote gevolgen heeft. Voor studenten heeft het grote consequenties voor het onderwijs en coschappen. Er wordt hard gewerkt om de studievoortgang zo min mogelijk te vertragen.
We informeren je over de maatregelen die tot nu toe getroffen zijn, in overleg met de examencommissie en gebruik makend van de vangnet regeling van het Onderwijs en Examen Reglement. De vangnet regeling geldt alleen voor deze uitzonderlijke periode.

Onderwijs wordt zoveel mogelijk vervangen door online onderwijs en digitale varianten van het huidige onderwijs. De coschappen zijn voorlopig opgeschort.

Toetsen worden vervangen door online toetsing via proctoring of toetsing door middel van opdrachten die ingeleverd moeten worden via Blackboard. Proctoring is het thuis maken van een TestVision-toets, waarbij je via je webcam gemonitord wordt. Dit is nu nog niet altijd mogelijk vanwege de nog beperkte capaciteit van de online toetssystemen. Indien het niet mogelijk is toetsen te vervangen door online toetsing, zoals bijvoorbeeld bij PLO, worden deze toetsen verzet.

Hieronder volgt een kort overzicht wat dit betekent voor het onderwijs wat nu loopt of op korte termijn gaat beginnen.

Jaar 1

I&I
Onderwijs wordt in dit blok online gegeven. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Check Blackboard dagelijks zodat je geen informatie mist.

Digitale toetsing via proctoring is nog niet mogelijk. De toetsing vindt plaats door middel van opdrachten die je via Blackboard moet inleveren. Het blok wordt dit jaar afgesloten met een voldoende of onvoldoende in plaats van een cijfer.  We hanteren hierbij coulance omtrent de cum laude regeling.

Herkansingen in de Paasvakantie
Stofwisseling 1 en ZHB 1 verschuiven naar week 17 en starten 21 april indien de maatregelen dit toelaten.

De inzages die gepland staan worden verplaatst tot nader order.

Over PLO1 volgt later meer informatie.

Studiereflectie
Kijk op Blackboard voor meer informatie over wat je de komende tijd moet doen.

Jaar 2

G&O
Onderwijs wordt in dit blok nu online gegeven. Kijk dagelijks op Blackboard zodat je geen informatie mist.

Digitale toetsing via proctoring is nog niet mogelijk. De toetsing vindt plaats door middel van opdrachten die je via Blackboard moet inleveren. Het blok wordt dit jaar afgesloten met een voldoende of onvoldoende in plaats van een cijfer.  We hanteren hierbij coulance omtrent de cum laude regeling.

KLO 2
Onderwijs wordt vanaf nu online gegeven. Kijk dagelijks op Blackboard zodat je geen informatie mist.

De toets wordt verplaatst. Informatie hierover volgt.

PLO2
De vaardigheidstoetsen regulier en herkansing tot 20 april worden verplaatst. De proeftoetsen worden hierin meegenomen. Voor het onderwijs dat tot nu toe niet door is gegaan en de komende tijd niet door kan gaan wordt een oplossing gezocht. Meer informatie hierover volgt.

Studiereflectie
Kijk op Blackboard voor meer informatie over wat je de komende tijd moet doen.

CRUX toetsen
De CRUX 4C toets van 26 maart wordt verplaatst.
De CRUX 1B toets van 30 april gaat door indien de maatregelen dit toelaten.
Informatie volgt op kort termijn. Houd ook Blackboard in de gaten.

Jaar 3

KWO
De toets van 20 maart gaat door. Deze toets wordt thuis gemaakt via TestVision. Kijk voor meer informatie op Blackboard.

MH
De toets van 20 maart gaat niet door. Dit is reeds gecommuniceerd. De toets wordt opgeschoven, meer informatie hierover volgt.

GZC3
Onderwijs wordt in dit blok online gegeven. Indien de maatregelen het toelaten kan het blok overgaan op fysiek onderwijs. Alle informatie die nodig is voor het volgen van het blok wordt op Blackboard geplaatst. Digitale toetsing gaat door indien de maatregelen dit toelaten.

Blok Groen
Onderwijs wordt in dit blok nu online gegeven. Kijk dagelijks op Blackboard zodat je geen informatie mist.

Digitale toetsing via proctoring is nog niet mogelijk.  De toets kwaliteit en veiligheid wordt opgeschoven en afgenomen zodra dit mogelijk is. Er wordt gekeken of de eindtoets digitaal afgenomen kan worden.  Meer informatie hierover volgt.

PLO
Er wordt gekeken hoe we de BLS en anamnesetrainingen een later stadium kunnen aanbieden. Informatie hierover volgt.

CRUX toetsen
De CRUX 4C toets van 26 maart wordt verplaatst.
De CRUX 1B toets van 30 april gaat door indien de maatregelen dit toelaten.
Informatie volgt op kort termijn. Houd ook Blackboard in de gaten.

LINK Groen
De coschappen zijn zoals bekend allemaal gestopt per 17 maart. Er is voor gekozen om één lijn te trekken voor alle coschappen, er worden geen uitzonderingen gemaakt. Je kunt voor niet-afgeronde coschappen nog geen definitieve eindbeoordeling krijgen van je begeleider. Er wordt een uniform beleid opgesteld voor alle coassistenten, zodat er geen ongelijkheid kan ontstaan. Ook volgt er een uniform beleid voor het hervatten van de coschappen, zodra dit weer mogelijk is. Hierover ontvang je binnenkort meer informatie.

Wanneer je op dit moment geen onderwijs hebt, bijvoorbeeld omdat coschappen uitgevallen zijn, kun je ervoor kiezen om vrijwilligers werk te doen. Je krijgt hier een aparte mail met informatie over.