19 maart 2020

Onderwijs en toetsing

Het zijn momenteel roerige en onzekere tijden nu de uitbraak van het coronavirus ook in Nederland zulke grote gevolgen heeft. Voor studenten heeft het grote consequenties voor het onderwijs en coschappen. Er wordt hard gewerkt om de studievoortgang zo min mogelijk te vertragen.

We informeren je over de maatregelen die tot nu toe getroffen zijn, in overleg met de examencommissie en gebruik makend van de vangnet regeling van het Onderwijs en Examen Reglement. De vangnet regeling geldt alleen voor deze uitzonderlijke periode.

Onderwijs

Al het onderwijs van de blokken rood, blauw, geel, paars en het START-blok wordt zoveel mogelijk online aangeboden via Blackboard. Houd er rekening mee dat de docenten in korte tijd ineens hun onderwijs online aan moeten bieden. Hier is tijd voor nodig. Blackboard zal dus nog niet helemaal gevuld zijn met online lesmateriaal. Dit volgt in de loop van het blok.
Voor onderwijs, waar geen online alternatief beschikbaar is, zoals vaardigheidsonderwijs binnen PLO, wordt - zodra het reguliere onderwijs weer op kan starten - een regeling getroffen. Vanwege het feit dat het nu niet mogelijk is om na afloop van een blok door te gaan met het betreffende LINK, hebben we veel verzoeken ontvangen van studenten om vast te starten met een volgend blok. Aangezien de blokken nu vol in ontwikkeling zijn om als online onderwijs aan te bieden, is het vooralsnog niet mogelijk om de capaciteit van een blok uit te breiden. Mogelijk lukt dit wel als een blok al een keer volledig online heeft gedraaid.

Toetsing

Er wordt gewerkt aan online toetsmogelijkheden via proctoring. Proctoring is het thuis maken van een TestVision-toets, waarbij je via je webcam gemonitord wordt. Hiermee start volgende week een pilot. Onder voorbehoud dat alle ICT-voorzieningen naar behoren werken wordt de toets van blok paars ingepland op donderdag 26 maart om 13.30 uur en de toets van blok rood op donderdag 26 maart om 9.30 uur. De betreffende studenten ontvangen hierover apart bericht. 

Coschappen

De coschappen zijn zoals bekend allemaal gestopt per 17 maart. Er is voor gekozen om één lijn te trekken voor alle coschappen, er worden geen uitzonderingen gemaakt. Je kunt voor niet-afgeronde coschappen nog geen definitieve eindbeoordeling krijgen van je begeleider. Er wordt een uniform beleid opgesteld voor alle coassistenten, zodat er geen ongelijkheid kan ontstaan. Ook volgt er een uniform beleid voor het hervatten van de coschappen, zodra dit weer mogelijk is. Hierover ontvang je binnenkort meer informatie.

Wetenschapsstages

Wetenschapsstages die thuis afgerond kunnen worden mogen afgerond worden. Vooralsnog kunnen studenten GEEN VPN verbinding krijgen. Nieuwe wetenschapsstages keuze master 1 en keuze master 2 mogen gestart worden onder de volgende voorwaarden:

  • een invulling van de wetenschapsstage met een literatuurstudie óf een retrospectief data-onderzoek met een vanuit huis toegankelijke database. 
  • een wetenschapsstage die je (tenminste) tot 20 april kunt invullen met een theoretische component.

Voorwaarden hierbij zijn dat je vanuit huis werkt én dat begeleiding op afstand via mail, Skype of Zoom mogelijk is. 

Het is - in overleg - mogelijk om de wetenschapsstage te onderbreken als de reguliere coschappen weer beginnen. Ook kan de wetenschapsstage opgedeeld worden in twee blokken (theoretische component in huidige periode en een tweede blok na de coronacrisis).

Het criterium blijft dat de aanmelding moet zijn goedgekeurd voordat je kunt beginnen met de wetenschapsstage. De examinator probeert hierbij flexibel te zijn met de aanmeldingstermijn.

Een mogelijkheid om vrijgevallen tijd, bijvoorbeeld door het stoppen van de coschappen, op te vullen is het doen van literatuur onderzoek in het kader van een keuzestage master 1 of master 2. Voldoe je nog niet aan de voorwaarden om te mogen starten met je keuzestage master jaar 2, dan wordt daar in deze bijzondere omstandigheden coulant mee omgegaan.

Andere mogelijkheden

Wanneer je op dit moment geen onderwijs hebt, bijvoorbeeld omdat coschappen uitgevallen zijn, kun je ervoor kiezen om vrijwilligers werk te doen. Je ontvangt hierover een aparte mail met informatie.