Norm voor BSA verlaagd naar 37,5 EC voor lopend collegejaar

De 14 Nederlandse universiteiten kiezen ervoor, gezien de coronacrisis, de norm voor het BSA (bindend studieadvies) voor collegejaar 2021-2022 te verlagen met een bandbreedte van 10-15%. Voor de Universiteit Utrecht gaat het om een generieke verlaging met 7,5 studiepunt, met uitzondering van opleidingen waarvoor een andere normering geldt. Je wordt door je opleiding of faculteit verder geïnformeerd.

Voor de meeste eerstejaars studenten betekent de verlaging van de norm dat zij één groot vak minder af hoeven te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. De verlaagde norm geldt ook voor studenten die vorig jaar een aangehouden advies hebben gekregen.

Daarnaast blijft het mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is, gezien de specifieke omstandigheden van die opleiding. De bestaande regelingen bieden daarnaast, zoals altijd, de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.

Bijzondere omstandigheden door coronacrisis

Afgelopen periode hebben de universiteiten, waaronder de UU, het studieaanbod en de studievoortgang nauwkeurig gemonitord. Daaruit blijkt dat de studievoortgang net als vorig jaar op peil is. De universiteiten vinden het daarom belangrijk om vast te houden aan het BSA. Wel is daarnaast gebleken dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat door de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt.

Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA opnieuw generiek verlagen. Daarnaast blijven de universiteiten zich maximaal inspannen om de studenten te helpen bij de problemen die ze nu ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen. Ook de UU zet zich hier vol voor in (bekijk de voorzieningen op het gebied van welzijn). Lees het volledige bericht over de verlaagde BSA-norm op de website van Universiteiten van Nederland (UNL).