14 januari 2021

Norm voor BSA verlaagd naar 37,5 EC voor lopend collegejaar

De 14 Nederlandse universiteiten kiezen ervoor, gezien de coronacrisis, de norm voor het BSA (bindend studieadvies) dit collegejaar te verlagen met een bandbreedte van 10-15%.  Voor de Universiteit Utrecht gaat het om een generieke verlaging met 7,5 studiepunt voor eerstejaars, met uitzondering van studenten van UCU en UCR waarvoor sowieso al een andere normering geldt.

Voor eerstejaars studenten betekent dit dat zij in het algemeen één groot vak minder af hoeven te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar.

Daarnaast blijft het mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is, gezien de specifieke omstandigheden van die opleiding. De bestaande regelingen bieden daarnaast, zoals altijd, de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.

Bijzondere omstandigheden door coronacrisis

Afgelopen periode hebben de universiteiten, waaronder de UU, het studieaanbod en de studievoortgang nauwkeurig gemonitord. Daaruit blijkt dat de studievoortgang net als in het laatste semester vorig jaar op peil is. De universiteiten vinden het daarom belangrijk om vast te houden aan het BSA. Wel is daarnaast gebleken dat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, en dat wordt versterkt door de deze week aangekondigde verlenging van de lockdown.

Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA generiek verlagen. Daarnaast blijven de universiteiten zich maximaal inspannen om de studenten te helpen bij de problemen die ze nu ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen. Ook de UU zet zich hier vol voor in (bekijk de tips over welzijn). Universiteiten en studentenbonden ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en LSVb (Landelijke Studentenvakbond) gaan nu gezamenlijk verder kijken welke andere maatregelen er nog mogelijk zijn om het welzijn van studenten te bevorderen. Lees het volledige bericht op de website van de VSNU.