Nomineer een student of een medewerker voor de Diversity & Inclusion Award 2023

Wie heeft er zich het afgelopen jaar ingespannen voor een diversere en inclusievere universiteit? Tot 17 februari kun je een student of een medewerker nomineren voor de Diversity & Inclusion Award 2023.

De Universiteit Utrecht streeft naar meer diversiteit en inclusie onder haar studenten en medewerkers. Er is nog veel te bereiken, maar er zijn al mooie initiatieven van studenten en medewerkers ontstaan die bijdragen aan een meer diverse en inclusieve universiteit. De universiteit wil voor deze initiatieven aandacht vragen en waardering uitspreken. Daarom wordt er sinds 2019 jaarlijks een Diversity & Inclusion Award uitgereikt.

Iedereen mag studenten, medewerkers of teams voordragen, die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratieachtergrond, klasse, geloof, beperking, gender en de snijvlakken tussen de verschillende gebieden.

De winnaar ontvangt naast de Diversity & Inclusion Award een bedrag van € 2.500, dat kan worden ingezet voor diversiteitsbevordering bij de Universiteit Utrecht. De deadline voor nominaties is vrijdag 17 februari. De Award wordt uitgereikt op 27 maart 2023.

Lees meer: Beoordelingscriteria en nomineren