Nieuwe studentassessor Bètawetenschappen: Joy Lammerts

Maak kennis met Joy!

Wie vertegenwoordigt dit jaar alle Beta-studenten in het bestuur? Joy Lammerts! Ze stelt zichzelf voor:

"Ik ben Joy Lammerts en ben aankomend jaar de studentassessor van de Faculteit Bètawetenschappen. Dit houdt in dat ik plaats neem bij het faculteitsbestuur en mijn mening en advies geef over zaken vanuit een studentenperspectief.

Zelf kom ik uit de buurt van Utrecht. Utrecht is dus altijd al mijn stadsie geweest. Ik zit nog in de bachelor Biologie waarbij ik mij vooral interesseer de plantenbiologie en ecologie. Verder heb ik een bestuursjaar gedaan bij studievereniging UBV. Waar ik mij aankomend jaar vooral op wil focussen is de communicatie tussen de faculteit en studenten behouden, en waar nodig verbeteren. Ook interesseer ik mij in vele zaken op bestuur- en beleidsniveau en hoop ik hierin een frisse mening te kunnen geven. Naast de faculteitsvergaderingen neem ik ook plaats bij de vergaderingen van de opleidingsdirecteuren om daar mijn studentenmening over de bachelor opleidingen te geven.

Zijn er zaken die je wil aankaarten of heb je vragen en/of opmerkingen? Dan ben ik altijd bereikbaar op mijn mailadres science.sb@uu.nl

Ik heb zin in aankomend jaar, en misschien tot snel!"