13 juni 2017

Nieuwe medezeggenschappers klaarstomen voor hun taak

Meer dan honderd pas gekozen medezegenschappers verzamelen zich op 9 juni in het Bestuursgebouw voor een medezeggenschapstrainingsdag. Eerst heet rector Bert van der Zwaan de verse medezeggenschappers welkom: “Elk bestuur is gebaat bij een goed georganiseerd en kwalitatief sterk tegengeluid.” Daarna volgt een uitleg door Leon van de Zande, algemeen directeur van de Universitaire Bestuursdienst, over de structuur van de universiteit en het bestuursproces. Vervolgens kiezen de aanwezigen uit een scala aan trainingen. Van ‘Hoe bereik ik mijn achterban’ tot ‘Trucs van de bestuurder’.

Na de pauze gaat het over hoe de euro’s verdeeld worden bij de universiteit en welke rol de medezeggenschap daarbij speelt. Eerst vanuit het UU-perspectief door directeur Financiën, Control en Administratie Michel de Bekker, daarna vanuit het perspectief van elke faculteit en dienst. Elke directeur of controller van faculteit of dienst gaat met de ‘eigen’ raadsleden in conclaaf en bereidt de raadsleden voor op de eerste lastige klus in september: de begroting.

De dag wordt afgesloten met de optie om met de huidige raadsleden te overleggen over actuele dossiers en een adequate overdracht. Tijdens de afsluitende borrel blijkt dat er wel sprake is van enige vermoeidheid na zoveel informatie, maar de aanwezigen kijken vol vertrouwen en goede zin uit naar het komende raadsjaar.  

Meer informatie

Wil je meer weten over deze dag? Neem dan contact op met Fred Toppen (voorzitter universiteitsraad): f.j.toppen@uu.nl