Nieuwe kwaliteitsafspraken 2024 faculteit Diergeneeskunde bekend

Elk jaar krijgt de faculteit een extra geldbedrag om te investeren in het onderwijs – de zogenaamde studievoorschotmiddelen. Ook dit jaar is er weer een voorstel gemaakt en hebben de verschillende medezeggenschapsorganen hier input op geleverd. Donderdag 23 november stemde de Faculteitsraad in met de plannen. Wat staat er voor 2024 op de agenda?

Studievoorschotmiddelen

Toen de basisbeurs is omgezet naar een lening, is er geld vrijgekomen dat nu jaarlijks geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Elk jaar ontvangt de faculteit een bedrag dat besteed moet worden aan de kwaliteitsafspraken die zijn opgesteld door de Universiteit Utrecht. Deze richten zich op drie thema’s: intensief en kleinschalig onderwijs, verdere professionalisering van docenten en meer en betere begeleiding van studenten. 

Inspraak van studenten en docenten

Afgelopen oktober is het voorstel voor de besteding van deze gelden opgesteld en besproken met de verschillende medezeggenschapsorganen waarin studenten en docenten vertegenwoordigd zijn (Board of Studies en de drie Opleidingsadviescommissies). Tot slot heeft op 23 november de Faculteitsraad met de plannen ingestemd.

Vijf hoofdthema’s

De investeringen zijn verdeeld over vijf thema’s: onderwijsvernieuwing, het SkillsLab, Teaching & Learning Community, professionele en persoonlijke ontwikkeling studenten, en het creëren van extra docenttijd. Voor ieder thema zijn specifieke doelen en plannen opgesteld en is er een projectleider die de voortgang monitort. Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het optimaliseren van het SkillsLab, de inzet van extra junior docenten, het gratis volgen van academische trainingen en de organisatie van onder andere VET Fit.

Meedenken?

Heb je opmerkingen, suggesties of ideeën voor de studievoorschotmiddelen? Meedenken wordt altijd gewaardeerd. Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar bbo.dgk@uu.nl