Nieuwe huisvesting DGK, waar staan we nu?

Diergeneeskunde bouwt aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting. Dit is een complexe operatie, die meerdere jaren duurt. In juni en juli organiseerde het huisvestingsprogramma bijeenkomsten om medewerkers en studenten bij te praten over waar we staan op weg naar de nieuwe huisvesting. Hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen.

Wensen van studenten

Er zijn diverse werkgroepen die meedenken over de nieuwe huisvesting, waar ook studenten aan deelnemen.  Vanaf september gaan de werkgroepen aan de slag met de wensen voor specifieke ruimtes. Studenten die niet aan de werkgroepen deelnemen kunnen hun wensen doorgegeven aan de studenten die wel aan de werkgroepen deelnemen.

Er is een specifieke werkgroep over de studieverenigingen. In het ambitiedocument is vastgelegd dat er ruimte voor de studieverenigingen moet komen in het nieuwe faculteitsgebouw. Hoe dit er precies uit gaat zien, is in deze fase nog niet duidelijk.

Onderwijs van de toekomst

Onderwijsvormen van de toekomst vragen wellicht om ander soort ruimtes. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hoorcolleges in de klassieke vorm in de toekomst niet meer wenselijk zijn. Flexibiliteit van ruimtes is daarom een belangrijke factor om de nieuwe huisvesting toekomstbestendig te maken. Hier wordt over nagedacht in de werkgroepen.

Nieuwe Onderzoeks- & Onderwijsfaciliteit (O&O-faciliteit)

In de toekomst zal praktijkonderwijs deels op De Tolakker plaatsvinden en deels extern georganiseerd worden. In de nieuwe O&O-faciliteit komen alleen faciliteiten voor zieke herkauwers, een klein aantal biggen (voor de ‘biggenweek’) en een klein aantal biggen/varkens voor onderzoek. De rundveestal blijft op De Tolakker. Ook komt er een onderzoeksectiezaal, die incidenteel gebruikt zal worden voor onderwijs.

De loopstal voor koeien komt niet terug en de varkensstal zal niet meer op het terrein van Diergeneeskunde komen. Wat er met de varkensstal gebeurt, is nog niet bekend. Er worden gesprekken gevoerd met de Universiteit van Wageningen om mogelijk samen een (circulaire) varkensstal tussen Wageningen en Utrecht te realiseren.

Verschuivingen

Het nieuwe faculteitsgebouw komt op de plek van het Martinus de Bruingebouw (MGB) en de parkeerplaats. Dat betekent dat MGB eerst leeggeruimd moet worden voordat de bouw kan starten. Dit zorgt voor meerdere verschuivingen, waardoor het onderwijs mogelijk tijdelijk ergens anders moet worden ondergebracht. De roosteraars zijn druk bezig met deze ingewikkelde puzzel. We streven ernaar om al het onderwijs onder te brengen in Diergeneeskunde gebouwen, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderwijsruimtes.

Daarnaast krijgen ook medewerkers (tijdelijk) een andere plek en gaan zij activiteit gerelateerd werken (AGW). Dit betekent dat zij flexibel gebruikmaken van werkplekken, afhankelijk van het werk dat zij die dag doen, en daardoor niet meer op een vaste plek zitten. Desondanks moeten ze goed vindbaar blijven. De studieadviseurs in Androclus werken daarom vaak op (ongeveer) dezelfde plek.

Blijf op de hoogte

Alle informatie over de nieuwe huisvestiging is te vinden op de pagina over nieuwe huisvesting op de studentensite. Daarnaast zullen nieuwe updates bij DGK nieuws op de studentensite te vinden zijn en wordt het meegenomen in de studentennieuwsbrief die je maandelijks in je studentenmail ontvangt.

Heb je vragen?

Stel ze aan het projectteam door te mailen naar huisvesting.dgk@uu.nl.