Nieuwe huisvesting: complexe operatie met veel afhankelijkheden

Diergeneeskunde werkt aan het toekomstbestendig maken van haar huisvesting. We krijgen een nieuw faculteitsgebouw, er komt een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit bij De Tolakker en we passen de werkomgeving in enkele bestaande gebouwen aan. Dit is een complexe operatie met veel ‘schuifbewegingen’ en afhankelijkheden. Nu de verschillende projecten concreter zijn, is er een realistische totaalplanning uitgewerkt voor de nieuwe huisvesting. Daarbij is ook gekeken hoe we zo min mogelijk overlast veroorzaken en we kostenefficiënt kunnen werken.

Onderstaande afbeelding laat een actuele planning zien voor het aanpassen van de bestaande gebouwen, de nieuwbouw bij De Tolakker en de bouw van het nieuwe faculteitsgebouw. Onze nieuwe huisvesting moet in Q1 2028 gerealiseerd zijn. Dat lijkt ver weg, maar er moet nog veel werk verzet worden voordat we in ons nieuwe faculteitsgebouw kunnen trekken. ‘Achter de schermen’ wordt hier hard aan gewerkt.

Onlangs is de vastgoedstrategie van de Universiteit Utrecht herijkt. Daarbij is de aangepaste planning voor de nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde vastgesteld.

Stap voor stap

Het nieuwe faculteitsgebouw vervangt het Androclusgebouw, Nieuw Gildestein en het M.G. de Bruingebouw. Het gebouw komt op de locatie van het M.G. de Bruingebouw en de parkeerplaats. Er komt veel bij kijken om dit te realiseren.

De eerste stap is ervoor zorgen dat de medewerkers uit het M.G. de Bruingebouw kunnen verhuizen naar een (tijdelijke) plek in een van de andere gebouwen. Daarvoor moeten de gebouwen Jeannette Donker-Voet, Androclus, Nieuw Gildestein, prof. H. Jakob en Willem C. Schimmel worden aangepast. Dit combineren we met de introductie van Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) in deze gebouwen. Ondertussen start ook de nieuwbouw bij De Tolakker, waar de dieren naartoe verhuizen. Nadat iedereen een andere (tijdelijke) plek heeft gevonden en het M.G. de Bruingebouw leeg is, wordt dit gebouw gesloopt. Daarna kan als laatste stap het bouwen van het nieuwe faculteitsgebouw beginnen.

Het gebied rondom de gebouwen wordt ondertussen ook heringericht en er worden zonnepanelen geplaatst en warmte- en koudeopslag ingericht om ons energieverbruik te verduurzamen. Komende jaren zullen hiervoor veel grote veranderingen plaatsvinden op het Utrecht Science Park. Uiteraard informeren we iedereen tijdig over werkzaamheden in de directe omgeving.

Gezamenlijke inspanning

Naast de complexe operatie met veel ‘schuifbewegingen’ en afhankelijkheden investeren we tijd in het betrekken van medewerkers en studenten vanuit de hele faculteit bij de huisvestingsplannen. Alleen zo kunnen we tot fijne huisvesting voor iedereen komen. Er zijn verschillende werkgroepen samengesteld, zowel voor de nieuwbouw als voor het aanpassen van de bestaande gebouwen. Hier worden de wensen en ideeën voor de onderwijs-, onderzoeks- en werkomgeving opgehaald. Samen met de afdeling Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht werken we dat vervolgens uit in een concreet en haalbaar plan dat past binnen de universitaire huisvestingskaders.

Meer weten?

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting. Heb je vragen? Mail dan naar huisvesting.dgk@uu.nl.