Nieuwe blended learning module zorgt voor meer zelfvertrouwen bij studenten

Kattenknuffel fluffy cat

Uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde blijkt dat studenten die deelnamen aan een nieuw ontwikkelde blended learning module hoger scoorden op het vlak van zelfverzekerdheid in het omgaan met dieren. Daarnaast voelden zij zich bedreven in het uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij katten en konden ze na het volgen van de module beter inschatten of een kat gestrest is. Mirjam Duijvestijn: “Dit is heel goed nieuws, want uiteindelijk draagt de module bij aan vermindering, verfijning, en vervanging van het gebruik van katten.”

Een groot deel van de opleiding Diergeneeskunde bestaat uit praktijkonderwijs. In de opleiding werken studenten zowel met ‘echte’ dieren als met dummiemodellen. Vooral bij katten is het belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om eerst met dummiemodellen te werken. Katten kunnen namelijk gemakkelijk gestrest raken in een klinische setting en kunnen onvoorspelbaar en agressief reageren. Dit is vanuit het oogpunt van dierwelzijn, maar ook vanuit het oogpunt van studentenwelzijn ongewenst. In een dergelijke situatie wordt het onderwijs afgebroken waardoor het onderwijsrendement suboptimaal is.

Door de opleiding is daarom een nieuwe blended learning module ontwikkeld. Docent Mirjam Duijvestijn is de initiator van deze module. Duijvestijn:  “We hebben een hoorcollege over gedrag van katten gemaakt, e-learning modules over gedrag van katten, omgang, hanteren en lichamelijke onderzoeksvaardigheden opgezet en practica ontwikkeld waarin naast levende dieren ook dummiemodellen werden gebruikt.”

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of studenten na het doorlopen van de nieuwe module beter zouden scoren op zelfvertrouwen en bekwaamheid in het beoordelen van gedrag, het hanteren en lichamelijk onderzoeken van katten, vergeleken met het oude stijl onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van vragenlijsten, en focusgroepen. De resultaten werden vergeleken met studenten die de standaard module volgden.

Dit onderzoeksproject was een samenwerking tussen de departementen Biomolecular Health Sciences (klinische infectiologie), Clinical Sciences (Geneeskunde van gezelschapsdieren) en Population Health Sciences (DWM)  en de leerstoel kwaliteitsbevordering diergeneeskundig onderwijs.

Lees hier het volledige wetenschappelijke artikel.