Nieuwe bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving

Studenten in de snijzaal

Door de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden dat de gezondheid van mens en dier sterk samenhangt. Er is een grote behoefte ontstaan aan zorgprofessionals die - op basis van een diepgaand begrip van de samenleving en een scherp zicht op hun eigen rol daarin- gezondheidsproblemen interprofessioneel en innovatief aan kunnen pakken. Met de nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving speelt de Universiteit Utrecht in op deze maatschappelijke vraag naar breed opgeleide professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. 

Samenwerking van drie faculteiten

De nieuwe opleiding is een samenwerking van de faculteiten Bètawetenschappen (Farmacie), Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Na het volgen van deze bachelor kunnen studenten doorstromen in verschillende masterprogramma’s zoals Diergeneeskunde, Farmacie of Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) of in een ander masterprogramma in het brede veld van de life sciences.

De nieuwe opleiding start op 1 september 2022 met vijftig studenten, een opvallend klein aantal voor zo’n populair studiegebied, maar voor die kleinschaligheid is uit onderwijskundige redenen bewust gekozen.

Brede academische en persoonlijke vorming

Wat gaan deze studenten zoal leren? Naast kennis en vaardigheden rond de basissystemen van lichaam en gezondheid, is er veel aandacht voor een brede academische en persoonlijke vorming: studenten krijgen tijdens zogenaamde stepback weken veel ruimte geboden voor extra-curriculaire activiteiten.
Ook leren ze over maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens, dier en samenleving.

Inschrijving staat open 

De afgelopen periode is door alle betrokkenen veel werk verzet: docenten zijn volop bezig de vakken van het eerste jaar uit te werken, de selectieprocedure is in voorbereiding en de studiekiezerssite voor studenten staat live. 
Sinds 1 oktober 2021 kunnen studenten zich aanmelden voor de nieuwe opleiding.

Meer weten?

Bezoek de website voor studiekiezers over de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving.