Nieuwe bachelor Zorg, gezondheid en samenleving start per 1 september

Vier studenten in gesprek op een trap naar het studielandschap over de nieuwe bachelor Zorg, gezondheid en samenleving

De faculteiten Bètawetenschappen (Farmacie), Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht starten gezamenlijk per 1 september 2022 een nieuwe brede en interdisciplinaire bacheloropleiding: Zorg, gezondheid en samenleving. Na het volgen van deze opleiding kunnen studenten doorstromen in verschillende gerelateerde masteropleidingen zoals: Selective Utrecht Medical Master  (SUMMA), Diergeneeskunde, Farmacie of andere masteropleidingen in het brede domein van de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Met deze nieuwe opleiding wil de Universiteit Utrecht inspelen op de maatschappelijke vraag naar anders opgeleide professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. Professionals die, op basis van een interdisciplinaire vorming, bij uitstek zijn toegerust om gezondheidsproblemen interprofessioneel, innovatief en met kennis van moderne technologieën aan te kunnen pakken. Naast ruime kennis en vaardigheden met betrekking tot de basissystemen van lichaam en gezondheid, wordt in deze bachelor expliciet aandacht besteed aan brede academische en persoonlijke vorming. Ook het verwerven van inzicht in en begrip van maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens, dier en samenleving komt aan de orde. De opleiding is bedoeld voor nieuwsgierige studenten met een 'open mind' en brede interesse in de gezondheidszorg.

De opleiding met numerus fixus gaat op 1 september 2022 van start met 50 studenten. Studenten kunnen zich inschrijven t/m 15 januari 2022 waarna een selectie plaatsvindt.

Ga direct naar de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving