30 januari 2020

Nieuwe audiovisuele voorzieningen in Megaron en Theatron vergemakkelijken interactieve colleges

In de kerstvakantie heeft het Facilitair Service Centrum (FSC) nieuwe audiovisuele voorzieningen geplaatst in de hoorcollegezalen Megaron en Theatron in het Educatorium. Hiermee kunnen docenten makkelijker interactief college geven. Op maandag 27 januari vond een feestelijke onthulling plaats door FSC-directeur Eddie Verzendaal. Het FSC had Jasper van Winden (docent en projectleider Future Learning Spaces) gevraagd om de mogelijkheden van de nieuwe AV-voorzieningen te laten zien. ”Voorheen waren deze zalen vooral geschikt voor inspirerende lezingen. Nu is er veel meer interactie mogelijk. Van studenten met de docent, studenten onderling en met de stof. Bekijk per college welke mogelijkheden je wilt gebruik en bouw het steeds verder op.”

Nieuw in Megaron en Theatron

Er zijn twee onafhankelijke laserprojectieschermen. Je kunt deze schermen gebruiken voor bijvoorbeeld een Powerpointpresentatie, filmpjes, videoconferencing of voor aantekeningen via het digitale whiteboard.
Op een digitaal whiteboard kun je aantekeningen maken die je als pdf naar studenten kunt sturen. Ook kun je de computer ermee bedienen en aantekeningen in getoonde Powerpoints aanbrengen.
Studenten kunnen door middel van draadloos presenteren (BYOD) hun laptop inloggen op het scherm en hun scherm delen met alle studenten. 
De apparatuur in de zaal is zodanig flexibel ingericht dat het gemakkelijk aanpasbaar is en kan inspelen op veranderingen in de toekomst.