9 maart 2020

Nieuw: plastic, metaal en drinkpakken scheiden in USP en ICU

Pictogrammen afvalstromen vanaf maart 2020

Vanaf deze week scheid je plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in de gescheiden afvalbakken in diverse panden in het Utrecht Science Park en de panden op het ICU-terrein. Deze week wordt de informatie op de afvalbakken aangepast. Op de nieuwe ringen en stickers zie je dan dat je PMD in de bak mag gooien. Veel gemeenten halen al langer PMD op. Door een verandering in de wetgeving kunnen andere organisaties nu ook PMD inzamelen.   

Welke afvalstromen scheiden we?

In de gescheiden afvalinzamelbakken zijn aparte compartimenten voor schoon en droog papier, bekertjes, gft (groente, fruit en tuinafval), restafval én PMD. Stickers met pictogrammen op de afvalbakken vertellen je wat waar hoort. Een sandwichverpakking gooi je bij het restafval en een leeg bekertje in de speciale bak voor de bekertjes. In de bak voor PMD gooi je je plastic afval, frisdrankblikjes, drankkartons, doppen, deksels, kroonkurken en aluminium borden en bakjes.

In de panden met gescheiden afvalinzamelmiddelen gooi je je PMD-afval in het daarvoor bedoelde compartiment. In panden waar nu geen gescheiden afvalinzamelmiddelen staan verandert voorlopig niets.

Wat gebeurt er met het PMD-afval? Turn your trash into treasure!

Schoonmakers legen dagelijks de afvalbakken met daarin de verschillende afvalstromen. Iedere afvalstroom heeft een eigen kleur en een eigen container. De schoonmakers zorgen ervoor dat de juiste zak in de juiste container komt en dat de verschillende afvalstromen gescheiden worden afgevoerd.

Het PMD-afval gaat naar afvalverwerkingsbedrijven. Zij sorteren het afval in drie verschillende stromen: plastic, metaal en drankkartons. Vervolgens bewerken zij het afval en zorgen ervoor dat het tot een ander product wordt verwerkt.

  • Het plastic afval wordt verwerkt tot granulaatkorrels. Die kunnen als grondstof gebruikt worden voor verpakkingsmateriaal, maar ook voor pallets of tuinmeubelen.
  • Het metaalafval (voornamelijk frisdrankblikjes en aluminium) wordt verwerkt tot metaalgrondstof. Dit wordt gebruikt voor de productie van uiteenlopende materialen, variërend van nieuwe metalen verpakkingen tot nieuwe fietsen.
  • De drankkartons worden gerecycled tot nieuwe papier- en kartontoepassingen, zoals tissueproducten, kartonnen dozen en papieren zakken.

Feiten en cijfers

  • 1 petfles = 1 nieuwe petfles
  • 2900 petflessen = 1000 kg PMD
  • 1000 kg PMD = 1 tuinbank
  • 1000 kg PMD = 1468 kg CO2 -besparing t.o.v. verbranding

(Bron: Renewi, Het waardevol boekje, 2018)

Waarom scheiden we afval?

De Universiteit Utrecht wil de hoeveelheid restafval die zij produceert, reduceren tot 0% in 2030. Dan helpt het als blik en drankkartons niet in het restafval komen maar bij PMD mogen. Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand moet worden. Beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten.

Eerder verschenen

Vanaf medio maart gaan we plastic, metaal en drinkpakken scheiden in USP en ICU

Meer informatie over afval?

www.uu.nl/afval

Verwisselen sticker van plastic naar PMD
Verwisselen sticker van plastic naar PMD