Nieuw MA Honours Programma!

UniCity (15 EC)

Binnenstad van Utrecht

Het Honours College is blij om de komst van UniCity bij ons diverse aanbod van interdisciplinaire honours programma's bekend te maken!

UniCity, staat open voor masterstudenten van alle faculteiten en opleidingen van de Universiteit Utrecht en is een Nederlandstalig extracurriculair programma waarin je onderzoekt wat er gebeurt en wat ertoe doet in de stad. Om Utrecht te begrijpen, onderzoekt UniCity door te observeren en je bezig te houden met de sociale activiteiten en de ecologie van de stad. Is dit echt iets voor jou? Kijk dan op onze website voor meer informatie.

Engelstalige MA Honours programma’s:

Graduate Honours Interdisciplinary Seminars (10 EC):

GHIS is ontworpen voor studenten met een brede maatschappelijke interesse, die hun interdisciplinaire onderzoeksvaardigheden willen ontwikkelen en complexe mondiale uitdagingen willen aanpakken. We faciliteren de interactie tussen studenten en onderzoekers om samen perspectieven te verkennen in de context van real-life cases en onderzoeksvoorbeelden

Young Innovators programma (15 EC):

Het Young Innovators Programme is gericht op de ontwikkeling naar een regenererende samenleving die zorg draagt voor de aarde en haar diverse gemeenschappen. In dit programma leer je reflexief persoonlijk leiderschap te combineren met het maken van veranderingen binnen een gemeenschap. Het Young Innovators-programma is gebaseerd op creatief en actiegericht onderzoek in diverse groepen internationale studenten.

Leiderschapsprogramma (10 EC):

Bij het leiderschapsprogramma leer je hoe leiderschap functioneert in de dagelijkse praktijk terwijl je je eigen persoonlijke leiderschapsstijl ontdekt en ontwikkelt. Het leiderschapsprogramma biedt de unieke kans om in contact te komen met en te leren van leiders uit verschillende domeinen van de samenleving, variërend van NGO's, overheidsinstanties en zakelijke coöperaties.

MA Honours - Meer informatie