Nieuw facultair studentbestuurslid Ids Jaarsma stelt zich voor

Met de start van het nieuwe collegejaar is ook een nieuwe student tot het bestuur toegetreden. Ids Jaarsma, 22 jaar oud.

Laten we bij het begin beginnen. Wie is Ids?

Ik ben nu vierdejaars student Biologie, celbiologie om precies te zijn. In mijn vrije tijd speel ik graag korfbal en ik woon sinds een paar maanden op de campus. Lekker dichtbij!

Ik ben gestart met studeren tijdens corona. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland en zat hier op kamers. Omdat je niet makkelijk naar huis kon ieder weekend, moest ik eigenlijk direct alles daar achter me laten en hier meteen allerlei nieuwe vrienden maken. Daar heb ik nu profijt van.

Dat kan ik me voorstellen in je huidige functie als studentassessor. Je bent geen vreemde als het gaat om bestuurlijke activiteiten, is het niet?

Dat klopt. Het zat er bij mij al jong in. Op de middelbare school zat ik in de leerlingenraad en merkte dat ik het leuk vind om met veel verschillende mensen te praten. Dus toen ik hier begon met studeren ging ik in de onderwijscommissie. Ik wilde wat meer de bestuurlijke kant op en nam zitting in de DAC (Departementsadviescommissie) en vorig jaar in de Faculteitsraad (FR).

Wat neem je daaruit mee?

In de FR zit je erg aan het eind van het proces. Nu loop je het hele traject door. Van idee tot besluitvorming. Een onderwerp komt vaker terug en het is fijn om het perspectief en de stem van studenten en de Faculteitsraad ook in eerdere fases te laten horen.  Dat maakt dat ik nu al input meegeef over allerlei zaken vanuit die perspectieven. Ik ben er vooral voor studenten, maar ook alles rond financiën, huisvesting en bestuurlijke inrichting wordt besproken.

Als studentbestuurslid representeer jij de studenten van de faculteit. Wat zijn jouw belangrijkste doelen of aandachtspunten?

Ik vind veel leuk en interessant, maar probeer nu meer binding te creëren tussen de departementale studentbestuursleden. En hen hulp bieden zodat we samen kunnen optrekken. Bijvoorbeeld op het gebied van Rust & Ruimte (een project waarin gekeken wordt naar acties en maatregelen die je kunt nemen om de mate van welzijn, werkdruk en stress van studenten en medewerkers te verbeteren. Zodat ze rust en ook ruimte krijgen voor de taken die ze moeten doen.)

Verder heeft werkdruk onder studenten mijn aandacht. Hoe kunnen we die voor hen verlagen? Er zit heel veel in een curriculum, wellicht ook overbodige dingen. Laten we daar kritisch naar kijken.

Hoe wil je dat gaan doen?

Bijvoorbeeld in de tutorraad. Het zou mooi zijn als iedereen van elke opleiding evenveel hulp krijgt met studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Er zit nu nog veel verschil tussen de departementen en opleidingen.

Heb je verder nog een missie of een boodschap die je af wilt geven?

In tijden van financiële druk is het belangrijk om niet studenten hiervan de dupe te laten worden. Bijvoorbeeld practica die niet meer kunnen doorgaan wegens ruimtegebrek. Het is fijn als ik de aandacht hiervoor kan blijven vasthouden binnen de faculteit en ook hier oplossingen voor zouden kunnen komen.

Iets anders wat universiteitsbreed speelt is het belang van behoud van faciliteiten. In het USP zijn er weinig faciliteiten. Bestaande faciliteiten behouden en versterken is een ander punt van aandacht. Zo zijn er bijvoorbeeld weinig plekken waar je als student kunt avondeten op het USP.

Dat is jammer en zou beter moeten. En zou voor mijn gevoel ook beter kunnen. Soms worden er wel initiatieven georganiseerd vanuit studenten. Maar daar wordt helaas soms dan wat huiverig op gereageerd. Dat is misschien een gemiste kans.

Tot slot zou ik het leuk vinden als zich volgend jaar voldoende mensen zouden aanmelden voor de faculteitsraad. Juist ook nieuwere mensen met een andere visie zijn heel waardevol.

Leuk, ambities genoeg. En wat wordt volgend jaar jouw volgende activiteit?

Hahaha volgend jaar eerst maar eens afstuderen en een master kiezen. Het is heel leuk, maar je moet ook niet eeuwig studeren.