Niels Vreeswijk nieuwe studentassessor College van Bestuur

Vanaf 1 september 2024 is Niels Vreeswijk de nieuwe studentassessor in het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht. Vreeswijk volgt Chiara Stam op en wordt daarmee de vierde studentassessor in de geschiedenis van het universiteitsbestuur. 

Niels Vreeswijk is Masterstudent Infection and Immunity aan de Faculteit Geneeskunde en volgt daarnaast het Honours leiderschapsprogramma van de universiteit. Ook is hij op dit moment voorzitter van de Sportraad Utrecht die alle studentensportverenigingen vertegenwoordigt. Vreeswijk is studentlid van een curriculumherzienings-commissie in het departement Scheikunde, waar hij in 2023 zijn Bachelor voltooide. Eerder deed hij onder meer bestuurlijke ervaring op als voorzitter van de Utrechtse Studenten Hockey Club en studentlid van de opleidingsadviescommissie van de Bachelor Scheikunde.

Versterken studieklimaat

“Tijdens mijn bestuursjaren en commissie werk tot nu toe heb ik ontdekt dat mijn passie ligt bij beleid, besturen en het creëren van een zo fijn mogelijk studieklimaat voor de student”, vertelt Vreeswijk. “Als assessor zal ik me inzetten voor een nog fijnere studietijd voor iedere student. Ik kijk uit naar de samenwerking met medestudenten, docenten en bestuurders om de Universiteit Utrecht verder te versterken als een instelling die uitblinkt in onderwijs en studentenwelzijn.”

Waardevolle aanvulling

Het College van Bestuur kijkt uit naar de samenwerking met Vreeswijk. “We hebben Niels leren kennen als een open en enthousiaste persoonlijkheid”, aldus rector magnificus Henk Kummeling. “Door onder andere zijn inzet bij verschillende studentenorganisaties heeft Niels al veel ervaring met bestuurlijk complexe processen. We hebben er het volste vertrouwen in dat hij een waardevolle aanvulling is als adviseur van ons bestuur.”

Focus op de student

In zijn rol als studentassessor van het College van Bestuur neemt Vreeswijk vanaf september deel aan verschillende overleggen die relevant zijn voor de universiteitsbrede beleidsontwikkeling, zoals de wekelijkse vergaderingen van het CvB, bilaterale overleggen met faculteitsbesturen en het overleg tussen CvB en decanen.

De assessor heeft een adviserende functie, waarbij de focus ligt op onderwijs- en student-gerelateerde onderwerpen. Om goed geïnformeerd en aangesloten te blijven, zal hij dan ook nauw contact onderhouden met studenten, waaronder de studentassessoren in de faculteiten (CvUA) en studenten in de universiteitsraad en studentenorganisaties.

Benoemingsadviescommissie

Niels Vreeswijk is benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de twee vertegenwoordigers van de studentgeleding van de universiteitsraad, een voormalig studentassessor van het CvB, een medewerker van de directie Studentzaken Onderwijs & Onderzoek, de bestuurssecretaris CvB en de rector magnificus.