Natuurkundestudenten UU vallen in de prijzen KHMW Talent Awards

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap (KHMW) reikt jaarlijks de Jong Talent Prijs uit ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in technische en bètavakken.

Oud-masterstudente Rinske Alkemade heeft dit jaar de 3e prijs in ontvangst mogen nemen. De KHMW-jury was erg onder de indruk van Rinske's proefschrift "Exploring the link between glassy dynamics and structure using machine learning" en het feit dat het al gepubliceerd is in het Journal of Chemical Physics.
Naast de Jong Talentprijs won Rinske ook de Scriptieprijs '22 van de afdeling Natuurkunde van de Universiteit Utrecht.

Lumen Eek ontving de 'Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische natuurkunde' voor zijn scriptie 'Topology and Disorder in non-Hermitian Physics'.

Niels Keukens ontving op basis van zijn uitmuntende resultaten in het eerste jaar de 'Stichting Physica Aanmoedigingsprijs Natuurkunde en technische natuurkunde'.

Gefeliciteerd Rinske, Lumen en Niels!! 🎉