24 maart 2020

Nationale Studenten Enquête 2020 gaat niet door

Nationale studenten enquete 2020

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, heeft samen met de koepels en studentenbonden besloten om de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2020 niet door te laten gaan.

Focus op (digitaal) onderwijs
Hier is landelijk voor gekozen omdat het organiseren van een studenttevredenheidsenquête in tijde van een coronacrisis hoogstwaarschijnlijk geen valide resultaten oplevert. Bovendien willen de instellingen nu al hun energie kunnen inzetten op het zo goed mogelijk organiseren van het (digitale) onderwijs.