Nationaal Project Onderwijs (NPO): Op is op, waar is jouw projectvoorstel?

Studentenwelzijn, studentenbegeleiding, effectieve opvang van de coronagevolgen – dat is het doel van het Nationaal Project Onderwijs (NPO) waarvoor de UU gelden heeft ontvangen. Tijdje terug is er de oproep uitgegaan voor het indienen van projectvoorstellen. Met succes: vanuit alle UU-faculteiten vliegen de aanvragen binnen bij het UU-NPO-projectteam. Maar er is nog budgetruimte. Wees er dus snel bij met jouw NPO-projectaanvraag.

KICK

Tot nu toe is al zo’n 85% van de gelden toebedeeld aan projecten. Vooral worden veel activiteiten op het gebied van community georganiseerd. Door zowel opleidingen als studentenorganisaties, ook bij de faculteit Geneeskunde. In mindere mate zijn er aanvragen gehonoreerd op het gebied van welzijn. Denk aan een eindejaarssymposium gericht op studentenwelzijn en carrièreperspectief bij Biomedische Wetenschappen. Of een aanvraag op het gebied van soepele in-en doorstroom, zoals financiering voor de doorontwikkeling van het K.I.C.K. Start programma.

Projectvoorstel indienen

Vanuit de UU NPO pot is er nu voornamelijk nog budget op het gebied van welzijn. Heb jij dus nog een projectvoorstel met een NPO-component dat zich richt op verbetering van het studentenwelzijn? Vul dan snel het aanvraagformulier in op de website van de Universiteit Utrecht, want op is op.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs in het algemeen, of naar aanleiding van bovenstaand? Neem dan contact op met Marloes Boterman, coördinator NPO-gelden UMC Utrecht. M.Boterman@umcutrecht.nl