Nationaal Programma Onderwijs: deadline ‘Call for Proposals’ op 31 januari

Studenten, studentenorganisaties, faculteiten en UU-medewerkers kunnen subsidie aanvragen bij de Universiteit Utrecht voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): het wegwerken en herstellen van achterstanden die onder studenten ontstaan zijn door de corona-pandemie. Je kunt een subsidieaanvraag indienen tijdens een Call for Proposals. De aanmelding sluit op 31 januari.

Studentenwelzijn, sociale binding met de opleiding en soepele in- en doorstroom. Voor activiteiten die bijdragen leveren aan deze doelstellingen van NPO kunnen studenten, studentenorganisaties en faculteiten subsidie aanvragen bij de Universiteit Utrecht. De deadline van vierde Call for Proposals nadert snel. Aarzel daarom niet en dien je voorstel in via dit aanvraagformulier. Doe dit vóór 31 januari 2023, 23.59 uur. De bekendmaking van de uitslag is 25 februari.

Alle aanvragen met hetzelfde thema concurreren met elkaar. Dit betekent dat we misschien keuzes moeten maken en misschien niet elke goede aanvraag (volledig) kunnen ondersteunen. Er is in deze call in ieder geval geen geld beschikbaar op Thema 1a (In- en doorstroom scholieren) en Thema 2a (Community).

Meer informatie over NPO en subsidie aanvragen vind je hier.

NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs van de Rijksoverheid is bedoeld om sociale en academische achterstanden als gevolg van de coronapandemie bij studenten te herstellen.