Nationaal Programma Onderwijs

De Nederlandse overheid heeft de Universiteit Utrecht middelen toegekend om corona-achterstanden bij studenten te herstellen. Het gaat hierbij om zowel academische als sociale achterstanden. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Heb jij een project dat een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze achterstanden, dan is het mogelijk hiervoor een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen.

Er zijn twee Thema's waarbinnen projecten ondersteund worden: 

Thema 1: Soepele in- en doorstroom

Doel van dit thema is om een bijdrage te leveren aan het ervaren van een soepele overgang voor (aanstaande) studenten tussen hun vooropleiding en hun universitaire studie. Dit thema moet er tevens voor zorgen dat (aanstaande) studenten over de juiste vaardigheden beschikken om hun studie te starten, te continueren en af te ronden. Projecten binnen dit thema moeten er aan bijdragen dat studenten zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen, dankzij passende en proactieve begeleiding.

Thema 2: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Met dit thema willen wij er voor zorgen dat studenten zich welkom en thuis voelen in hun studie en aan de universiteit, en dat zij zich ondanks de naweeën van de pandemie optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Binnen thema 2 bestaan twee actielijnen: ‘Communityvorming’ en ‘Welzijn, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding’

Check voor de voorwaarden en de procedure alle informatie op deze pagina.